Podstawówki pełne uczniów

Zakończono rekrutację do szkół podstawowych. W wyniku reformy oświaty zmieniła się liczba takich placówek w Lublinie – osiem funkcjonujących dotąd samodzielnie gimnazjów przekształconych zostało w ośmioletnie szkoły podstawowe. Utworzono nowe obwody szkół, tak, żeby droga z domu do szkoły nie przekraczała 3 km. Sieć szkół podstawowych zwiększyła się do 43 szkół.


Szkoły podstawowe prowadzone przez miasto dokonywały naboru zgodnie z obwodami. Rodzice musieli więc zgłaszać dzieci do placówki ze swojej najbliższej okolicy. W tym roku było to szczególnie przestrzegane, tak, by kandydatów do klas pierwszych znalazły także nowo utworzone podstawówki. Zgodnie z obwodami przyjęto 85% dzieci. – Jedynie pozostałe 15% znalazło miejsca w szkłach poza obwodem. Chodzi głównie o 423 uczniów spoza Lublina – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. Taka sytuacja dotyczy np. Szkoły Podstawowej nr 39 z Zespołu Szkół nr 8, przy ul. Krężnickiej 159. Co roku wybiera ją ponad 40% uczniów pochodzących spoza Lublina, ponieważ placówka położona jest na granicy miasta. (EM.K.)