Podsumowanie roku w refektarzu

Zgodnie z wieloletnią tradycją pod koniec grudnia starosta krasnostawski Janusz Szpak i przewodniczący rady Marek Nowosadzki zaprosili do Refektarzu Muzeum przedstawicieli lokalnych instytucji, zakładów pracy, banków, stowarzyszeń i fundacji. Podczas spotkania podsumowano mijający rok.

W swoim wystąpieniu starosta przypomniał najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie powiatu w 2017r. – Dla nas samorządowców to spotkanie jest dobrą okazją by podziękować wszystkim za współpracę, za pomoc oraz przychylność dla naszych inicjatyw. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować dyrektorom i kierownikom naszych jednostek samorządowych. Dziękuję pani burmistrz i wójtom gmin, komendantom policji i straży pożarnej, pani dyrektor Aresztu Śledczego, a także dyrektorom i prezesom firm, przedsiębiorstw, banków, fundacji i stowarzyszeń – wyliczał Szpak. Podczas spotkania wystąpił krasnostawski wokalista Piotr Jaworski, który wprowadził wszystkich uczestników w świąteczny nastrój śpiewając kolędy i pastorałki. Jako kolejny wystąpił zespół integracyjny „Tonacja” działający przy Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie. Następnie ks. Henryk Kapica rozpoczął wspólną modlitwę, po której podzielono się opłatkiem. (k)