Podwójny rocznik zajmie całe piętro

Budynek IV LO w Lublinie w nadchodzącym roku szkolnym nie będzie w stanie pomieścić wszystkich uczniów…

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza. Obie placówki znajdują się w przylegających do siebie obiektach przy ul. Szkolnej.


Ma to związek z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków uczniom popularnego ogólniaka w momencie rozpoczęcia nauki przez tzw. zdublowany rocznik (ostatni rocznik kończący wygaszane gimnazja oraz pierwszy rocznik kończący ośmioklasową podstawówkę – przyp. red.). Użyczenie pomieszczeń będzie obejmowało całe drugie piętro budynku szkoły podstawowej, tj. 8 sal lekcyjnych wraz ze znajdującymi się na tym piętrze toaletami.

Czy oznacza to, że IV LO przyjęło większą ilość uczniów niż jest w stanie pomieścić w swoich murach? – IV Liceum Ogólnokształcące jest szkołą popularną, rokrocznie o przyjęcie do niej ubiega się więcej uczniów niż szkoła posiada miejsc. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców IV LO przygotowało ofertę , która pozwala w dużym stopniu zaspokoić potrzeby w tym zakresie. IV Liceum Ogólnokształcące jest w stanie pomieścić przyjętą liczbę uczniów z zachowaniem dwuzmianowości – wyjaśnia Olga Mazurek-Podleśna z lubelskiego ratusza.

Natomiast wykorzystanie pomieszczeń SP nr 19 przez IV LO jest jak najbardziej wskazane z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania obiektu oświatowego. – Szkoła Podstawowa nr 19 liczy obecnie zaledwie 7 oddziałów, w których naukę pobiera 130 uczniów – dodaje przedstawicielka magistratu.

Jak dotąd na takie rozwiązanie nie wpłynęły żadne skargi od rodziców uczniów „dziewiętnastki” zarówno do dyrekcji samej szkoły, jak i do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Rodzice nie muszą się także martwić o dalsze istnienie placówki. – Szkoła Podstawowa nr 19 jest samodzielną placówką i nadal nią pozostanie – zapewnia Olga Mazurek-Podleśna.

Co więcej są szanse na to, że w szkole za kilka lat przybędzie uczniów. Tegoroczny nabór był bowiem pierwszym od czasu przekształcenia placówki z gimnazjum, kiedy udało się otworzyć dwie klasy pierwsze. Dodatkowo miasto rozważa także uruchomienie w SP nr 19 od kolejnego roku szkolnego oddziału przedszkolnego.

Marek Kościuk