Podwyżka będzie, ale za rok

W przyszłym i kolejnym roku czeka nas podwyżka opłat za wodę i ścieki. Na szczęście niewielka, bo na poziomie ok. 2,5-3,5 proc, W tym roku po raz pierwszy decyzję zatwierdzającą nowe taryfy – zgodnie z prawem – podejmowało Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.


Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek zostało zobowiązane do opracowania projektu taryf za te usługi na okres 36 miesięcy. Dokument musiał być złożony do 12 marca br. do organu regulacyjnego, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

– Organ regulacyjny po ocenie złożonego projektu taryfy i jego uzasadnienia pod względem zgodności z przepisami, a także analizie warunków ekonomicznych, weryfikacji kosztów pod względem słuszności ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen, zatwierdził proponowane przez przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat abonamentowych – mówi Hubert Obrusiewicz, prezes Pegimeku.

Przedłożony przez miejską spółkę projekt taryfy zakładał utrzymanie cen wody i ścieków na dotychczasowym poziomie w pierwszym okresie obowiązywania taryf, czyli przez najbliższy rok. W kolejnych latach cena wody wzrośnie o ok. 2,5 proc., a cena ścieków o koło 3,5 proc. Podwyżki te podyktowane są koniecznością realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. W taryfie wprowadzono także zmiany w sposobie naliczania opłat abonamentowych.

– Rozdzielono opłaty związane z zaopatrzeniem w wodę (odczyt i rozliczanie oraz gotowość do świadczenia usług dostarczania wody) oraz opłaty związane z odprowadzaniem ścieków (odczyt i rozliczanie, gotowość do świadczenia usługi odprowadzania ścieków). Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dostosowania do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zapewnienia pełnej przejrzystości naliczanych odbiorcom usług opłat abonamentowych – wyjaśnia Karol Łukasik, rzecznik Urzędu Miasta Świdnik.

W tym roku mieszkaniec Świdnika za metr sześcienny wody zapłaci 3,61 zł, w roku kolejnym 3,69 zł, a za dwa lata 3,78 zł. Stawka opłaty abonamentowej to odpowiednio 4,99 zł, 5,06 zł i 5,13 zł.

Jeśli chodzi o odbiór ścieków, w tym roku zapłacimy za nie 6,62 zł za m. sześć., w kolejnym 6,85, a za dwa lata – 7,02 zł. Stawka opłaty dla odbiorców abonamentowych to odpowiednio 6,96 zł, 7,07 zł, 7,08 zł. Wszystkie ceny poddane są netto, bez uwzględnienia 8-procentowego VAT-u.

– 15 maja br. roku decyzja w sprawie zatwierdzenia nowych stawek została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po upływie 7 dni od ogłoszenia przez PGW Wody Polskie, to jest 23 maja 2018 r., nowe taryfy wchodzą w życie. Zatwierdzona taryfa jest również dostępna w BIP-ie gminy Świdnik oraz na stronie internetowej pegimek.swidnik.pl – dodaje rzecznik. (w)