Podwyżka dla stulatków

Honorowe świadczenia ZUS dla stulatków pobiera w województwie lubelskim 80 osób, z czego aż 20 w samym Lublinie.


– Świadczenie honorowe dostaje osoba, która ukończyła 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Od marca przyznaje się je w wysokości 3731,13 zł brutto – informuje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy regionalnego oddziału ZUS w Lublinie.

Zarówno w skali Polski, jak i województwa lubelskiego, liczba stuletnich świadczeniobiorców nieco zmalała. – Jeszcze dwa lata temu w regionie było ich 92, w tym roku 80. W Lublinie mamy 20 stulatków. Najstarsza jest pani, która urodziła się w 1909 roku – zaznacza rzeczniczka lubelskiego ZUS.

Emeryci lub renciści, którzy przeżyli sto lat, nie muszą występować o świadczenie. – W ich przypadku ZUS sam załatwia formalności. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia – mówi M. Korba.

Na koniec marca w Polsce świadczenia dla 100-latków pobierało 1953 osoby, najwięcej na Mazowszu i w Małopolsce. BCH