Podwyżka spora, pensja minimalna

15,5 tys. zł zamiast 9,8 tys. zł. Leszek Proskura, wójt gminy Siennica Różana dostał sporą podwyżkę, a jego zarobki i tak będą minimalne w stosunku do nowo obowiązujących przepisów.

Za nami budżetowa sesja rady gminy Siennica Różana, podczas której rada postanowiła też dostosować do nowych przepisów ustawowych wynagrodzenie wójta. Leszek Proskura będzie zarabiać brutto ze wszystkimi dodatkami 15 576 zł, zamiast dotychczasowych 9 tys. 860 zł. Podwyżka jest więc spora, ale to i tak najniższy poziom zarobków dopuszczalny przez znowelizowaną ustawę. Wyższe będą także diety radnych i sołtysów z gminy Siennica Różana. Diety radnych, w tym przewodniczących komisji stałych oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, wzrosną o 100 zł, sołtysi będą otrzymywać 200 zł, zamiast dotychczasowych 150 zł.

Co do budżetu na 2022 r., dochody określono w nim na poziomie 20,7 mln zł, a wydatki na 21,6 mln zł. Na inwestycje samorząd chce przeznaczyć ponad 6,5 mln zł. – Na większość zadań mamy pieniądze, pozyskane z kilku źródeł zewnętrznych. Poza tym w budżecie zabezpieczyliśmy środki na opracowanie dokumentacji planowanych inwestycji, przygotowując się w ten sposób do nowych naborów wniosków o kolejne dotacje – mówi wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura.

Najważniejszą inwestycją będzie budowa przedszkola w Siennicy Różanej, na którą gmina ma wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Prace mają pochłonąć ok. 11 mln zł, z czego 9,4 mln zł stanowi dotacja z „Polskiego Ładu”.

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego samorząd planuje modernizację oświetlenia drogowego wartego ponad 860 tys. zł (we własnym budżecie gmina zaplanowała na ten cel 260 tys. zł). Z tego samego źródła Siennica Różana chce pozyskać środki na zakup i montaż fotowoltaiki (na razie znajduje się na liście rezerwowej). Inne inwestycje zawarte w tegorocznym budżecie to m.in. pieniądze na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg: Siennica Królewska Duża – Wola Siennicka (70 tys. zł), Zagroda – Maciejów (15 tys. zł), drogi w wąwozie w Maciejowie (10 tys. zł), oraz modernizacji drogi dojazdowej do pól w Siennicy Królewskiej Dużej (20 tys. zł). (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here