Podwyżki bez pieniędzy

Na ostatnim konwencie wójtów powiatu włodawskiego (15 marca) wspólnie podjęto decyzję o oprotestowaniu działań rządu, który dając nauczycielom podwyżki, każe za nie płacić biednym samorządom. Jednocześnie nie daje na to pieniędzy. Stanowisko starosty, burmistrza i wójtów poparli nauczycielscy związkowcy z Solidarności i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pismo zostało wysłane m.in. do minister edukacji narodowej. – Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Rząd obiecał 5-procentową podwyżkę płac nauczycielom, ale za tym nie poszły fundusze. Już obecnie dokładamy wielkie sumy do subwencji oświatowej. Dodatkowych pieniędzy nie znajdziemy. Jedyną możliwością są cięcia w koniecznych inwestycjach, np. w remontach dróg. Ale przecież nie o to chyba rządowi chodzi, by nasze drogi wyglądały jeszcze gorzej? (pk)

Stanowisko jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli powiatu włodawskiego w sprawie finansowania zadań oświatowych:

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, obradujący w ramach Konwentu Wójtów Powiatu Włodawskiego stoją na stanowisku, że samorządy terytorialne muszą mieć gwarancję stabilności dochodów na realizację zadań oświatowych w wysokości adekwatnej do zakresu tych zadań i skali odpowiedzialności za kształtowanie lokalnej polityki oświatowej. Aktualnie część oświatowa subwencji ogólnej nie zapewnia samorządom powiatu włodawskiego możliwości pokrycia niezbędnych bieżących kosztów płacowych. Stąd też wniosek do przedstawicieli administracji rządowej o zapewnienie w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pełnego pokrycia z budżetu państwa kosztów wynagradzania osób zatrudnionych na etatach pedagogicznych. Samorządy powiatu włodawskiego zwracają uwagę, że z roku na rok rośnie wysokość ponoszonych przez nie wydatków na zadania oświatowe, które znacznie przewyższają kwoty otrzymywanej subwencji. Planowana na kwiecień 2018 r. podwyżka płac nauczycieli dodatkowo pogłębia ten problem. (…) Tym samym samorządy nie posiadają dodatkowych środków na pokrycie podwyżek płac pracowników pedagogicznych. Jak zwracają uwagę związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, duża część pedagogów jest zmuszona pracować w kilku szkołach, niejednokrotnie położonych w różnych jednostkach samorządu terytorialnego. Efektem jest konieczność wypłacania jednorazowych dodatków wyrównawczych przez większość samorządów powiatu. Zwracamy także uwagę, że zasady kształtowania wynagrodzeń nauczycieli określone odgórnie w przepisach prawa oświatowego nie pozwalają samorządom na elastyczność i ich uzależnienie od jakości pracy szkoły, czy poszczególnych nauczycieli. Opisana wyżej sytuacja finansowa samorządów powoduje, że zaplanowane w budżetach środki przeznaczone na prowadzenie jednostek oświatowych wystarczą na ich działanie do października 2018 r. Bez zmiany mechanizmu finansowania oświaty, a przynajmniej zwiększenia środków związanych z podwyżkami dla nauczycieli, samorządy staną przed problemem braku funduszy na wypłatę wynagrodzeń w systemie oświaty w listopadzie i grudniu 2018 r. Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli powiatu włodawskiego w pełni popierają stanowisko samorządów terytorialnych i wyrażają swoje zaniepokojenie stanem finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego przez państwo. Strony sygnujące niniejsze stanowisko oczekują zajęcia stanowiska w podnoszonej wyżej kwestii, jednocześnie informują o gotowości do podjęcia dalszych działań protestacyjnych w przypadku braku reakcji na zgłaszane postulaty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here