W podzięce za plon – dożynki w Dubience

W niedzielę (20 sierpnia) na święcie plonów spotkali się mieszkańcy czterech gmin w powiecie chełmskim. Dożynki w Białopolu, Dubience, Leśniowicach i Siedliszczu tradycyjnie rozpoczęły się od mszy św. Później były konkursy na najpiękniejsze wieńce dożynkowe i wypieki, występy artystyczne i zabawa „pod chmurką”. (

fot. bf, mg, sr)