Podzielili miliony

 

Po raz trzeci mieszkańcy Chełma współdecydowali o wyborze inwestycji na kolejny rok. Budżet obywatelski przyciągnął do urn blisko 2,3 tys. mieszkańców.

W tegorocznej edycji chełmskiego budżetu obywatelskiego do rozdzielenia było 2,5 miliona zł. Na każde z dziesięciu osiedli przypadało zatem po 250 tys. zł. W przypadku, gdy zwycięska inwestycja nie wykorzystuje całkowicie puli pieniędzy przeznaczonej na dane osiedle, do budżetu kwalifikują się kolejne zadania.

Głosowanie odbywało się od 19 do 24 września w budynku chełmskiego magistratu. Przedstawiamy inwestycje, które najprawdopodobniej zostaną włączone do przyszłorocznego budżetu miasta.

Osiedle Rejowiecka: Budowa chodnika przy ul. Wygon jako ciągu pieszego po jednej stronie ulicy (250 tys. zł) – 133 głosy z 304 głosów ważnych

Osiedle Śródmieście: 1. Przebudowa ul. Pilarskiego wraz z kanalizacją oraz chodnikiem (150 tys. zł) – 117 głosów, 2. Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej, prawa strona od ul. Pocztowej do ul. Partyzantów (65 tys. zł) – 13 głosów (293 głosów ważnych)

Osiedle Zachód: Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 (ul. Synów Pułku), pierwszy etap zgodnie z opracowanym projektem (250 tys. zł) – 199 z 330 głosów ważnych

Osiedle Słoneczne: Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orląt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B stanowiącym 1/3 planowanej długości remontowej (250 tys. zł) – 180 z 233 głosów ważnych

Osiedle XXX-lecia: Przebudowa ul. ks. Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową (250 tys. zł) – 18 z 18 głosów ważnych

Osiedle Działki: Modernizacja schodów, placu i murku przy SP nr 4 (250 tys. zł) – 196 z 303 głosów ważnych

Osiedle Kościuszki: Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności, dojazd do SP nr 11 (200 tys. zł) – 68 ze 167 głosów ważnych

Osiedle Dyrekcja Dolna: Budowa drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy al. Piłsudskiego 1,3,5,7,9 i ul. Wołyńskiej 14 (250 tys. zł) – 95 z 233 głosów ważnych

Osiedle Dyrekcja Górna: 1. Modernizacja chodników wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta (100 tys. zł) – 81 głosów z 225 głosów ważnych, 2. Modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury od nr 5 do nr 13 (30 tys. zł) – 72 głosy, 3. Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Katedralnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bydgoskiej (65 tys. zł) – 65 głosów, 4. Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Wiejskiej przed budynkami od numeru 20 do 26 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej oraz przebudowa opaski budynku przy ul. Wiejskiej 20-24 przylegającej do chodnika (35 tys. zł) – 60 głosów, 5. Modernizacja dojścia do klatki przy ul. Bydgoskiej 15 (20 tys. zł) – 57 głosów (225 głosów ważnych)

Osiedle Cementownia: 1. Modernizacja chodników w rejonie ul. 11 Listopada 2A i 2B (40 tys. zł) – 110 głosów, 2. Modernizacja drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4 (15 tys. zł) – 101 głosów, 3. Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w ogródku jordanowskim (60 tys. zł) – 68 głosów, 4. Modernizacja chodnika ul. Kamieńskiego, leżącego przy posesjach nr 2 i 4 (14 tys. zł) – 10 głosów, 5. Budowa pięciu miejsc parkingowych przy PM nr 8 przy ul. Reja (50 tys. zł) – 26 głosów (182 głosy ważne). (mg)

 PEŁNE WYNIKI

Osiedle Rejowiecka:

 1. Wykonanie projektu technicznego i budowa chodnika na ul. Budowlanej, po parzystej stronie, od skrzyżowania z ul. Ceramiczną do skrzyżowania z ul. Kazimierza Bogdanowicza (110 tys. zł) – 32 głosy
 2. Budowa oświetlenia ul. Malowane (150 tys. zł) – 61 głosów
 3. Modernizacja drogi, parkingu za blokiem 38 i drogi wjazdowej pomiędzy 38 i 38A

przy ul. Ceramicznej wraz z montażem lampy hybrydowej (120 tys. zł) – 53 głosy

 1. Modernizacja drogi, parkingu oraz placów dojazdowych za blokiem 38B oraz przy wjeździe zlokalizowanym obok stacji Trafo za blokiem 38A przy ul. Ceramicznej (120 tys. zł) – 53 głosy
 2. Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Ceramicznej, w pobliżu bloku 38 – 20 tys. zł – 63 głosy
 3. Przebudowa ul. Piaskowej wraz z chodnikami na odcinku od ul. Rejowieckiej do ul. Józefa

Chełmońskiego (250 tys. zł) – 122 głosy

 1. Budowa chodnika przy ul. Wygon jako ciągu pieszego po jednej stronie ulicy (250 tys. zł) – 133 głosy

Osiedle Śródmieście:

 1. Modernizacja skateparku w Parku Miejskim os. Śródmieście (200 tys. zł) – 87 głosów
 2. Modernizacja nawierzchni chodnikowej po obu stronach ul. Ogrodowej, od ul. Reformackiej do al. Armii Krajowej (155 tys. zł) – 97 głosów
 3. Przebudowa chodników po obu stronach ul. Ogrodowej – od skrzyżowania z al. Armii Krajowej do ul. Lipowej (140 tys. zł) – 70 głosów
 4. Przebudowa ul. Mariana Pilarskiego wraz z kanalizacją oraz chodnikiem (150 tys. zł) – 117 głosów
 5. Wykonanie instalacji burzowej wraz ze studzienkami ściekowymi przy ul. Henryka Sienkiewicza (30 tys. zł) – 28 głosów
 6. Modernizacja parkingu usytuowanego za sklepem samoobsługowym Gama przy ul. Lubelskiej (250 tys. zł) – 37
 7. Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej lewa strona od ul. Pocztowej do ul. Partyzantów (65 tys. zł) – 9 głosów
 8. Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej prawa strona od ul. Pocztowej do ul. Partyzantów (65 tys. zł) – 13 głosów
 9. Modernizacja pasa drogowego ul. Łącznej (chodnik i nawierzchnia ulicy) od ul. Lubelskiej do ul. Krótkie (220 tys. zł) – 46 głosów
 10. Budowa drogi, chodnika oraz oświetlenia ul. Jasnej (240 tys. zł) – 7 głosów

Osiedle Zachód:

 1. Modernizacja schodów na skarpie przy wejściu z ul. Generała Władysława Andersa do poczty i przystanku autobusowego wraz z przedłużeniem parkingu wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa (60 tys. zł) – 63 głosy
 2. Budowa oświetlenia na ul. Synów Pułku, około 12 słupów na odcinku od bloku nr 5 do nr 20 (120 tys. zł) – 99 głosów
 3. Modernizacja istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 100m, w obrębie 11, ul. Zachodnia 35, 37, 45; 41-47 i ul. Szarych Szeregów 9A -9B (250 tys. zł) – 167 głosów
 4. Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 (ul. Synów Pułku), pierwszy etap zgodnie z opracowanym projektem (250 tys. zł) – 199 głosów

Osiedle Słoneczne:

 1. Wykonanie oświetlenia ledowego przy ul. Karola Kurpińskiego (60 tys. zł) – 36 głosów
 2. Budowa rodzinnego placu rekreacyjno-sportowego przy kompleksie boisk na os. „Słonecznym” (250 tys. zł) – 83 głosy
 3. Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orląt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B stanowiącym 1/3 planowanej długości remontowej (250 tys. zł) – 180 głosów
 4. Przebudowa chodnika od strony północnej przy ul. Bolesława Wirskiego (66 tys. zł) – 55 głosów

Osiedle XXX-lecia:

 1. Przebudowa ul. ks. Marcelego Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową (250 tys. zł) – 18 głosów

Osiedle Działki:

 1. Modernizacja ul. Józefa Wybickiego wraz z chodnikami (100 tys. zł) – 10 głosów
 2. Modernizacja ul. Jarosława Dąbrowskiego wraz z chodnikami (200 tys. zł) – 10 głosów
 3. Modernizacja schodów, placu i murku przy SP nr 4 (250 tys. zł) – 196 głosów
 4. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej wraz z chodnikami oraz naprawą studzienek kanalizacyjnych na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Łowieckiej (245 tys. zł) – 100 głosów
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słonecznej (70 tys. zł) – 24 głosy
 6. Budowa oświetlenia przy ul. Szczęśliwej (80 tys. zł) – 27 głosy
 7. Modernizacja chodnika po stronie wschodniej ul. Litewskiej, od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodniczej (100 tys. zł) – 88 głosów
 8. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Piękna – Szczęśliwa (80 tys. zł) – 26 głosów
 9. Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Bolesława Prusa (200 tys. zł) – 54 głosy
 10. Modernizacja nawierzchni ul. Bolesława Prusa na odcinku od ul. Świerkowej (100 tys. zł) – 47 głosów

 Osiedle Kościuszki:

 1. Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności, dojazd do SP nr 11 (200 tys. zł) – 68 głosów
 2. Przebudowa ul. Połanieckiej na odcinku wjazdu do Przedszkola Miejskiego nr 13 (200 tys. zł) – 56 głosów
 3. Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem ul. Wojsławicka 8E (250 tys. zł) – 54 głosy
 4. Budowa chodnika przy Alei 3-go Maja od ul. Stanisława Małachowskiego do wjazdu na parking przy supermarkecie „Lidl” (70 tys. zł) – 61 głosów
 5. Zakup i montaż 8 lamp parkowo – ogrodowych solarnych wzdłuż chodnika biegnącego od ul. Stanisława Małachowskiego do wjazdu na stację paliw „Paliwa Baq” (60 tys. zł) – 52 głosów

Osiedle Dyrekcja Dolna:

 1. Modernizacja chodnika biegnącego wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów (210 tys. zł) – 72 głosy
 2. Przebudowa chodnika przy ul. Wołyńskiej (strona parzysta) od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. ks. Piotra Skargi oraz drogi wjazdowej przy sklepie ogrodniczym i bloku

wspólnoty mieszkaniowej nr 16 (124 tys. zł) – 83 głosy

 1. Budowa parkingu przy ul. Śląskiej, pomiędzy ul. Śląską 2 a ul. Śląską 4 za garażami (150 tys. zł) – 28 głosów
 2. Budowa drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,3,5,7,9 i ul. Wołyńskiej 14 (250 tys. zł) – 95 głosów
 3. Przebudowa ul. Koszykowej wraz z parkingiem przy ogródkach działkowych (200 tys. zł) – 70 głosów

 Osiedle Dyrekcja Górna:

 1. Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Katedralnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bydgoskiej (65 tys. zł) – 65 głosów
 2. Zamontowanie świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury od strony wschodniej Komendy Miejskiej Policji (140 tys. zł) – 32 głosy
 3. Modernizacja chodnika przy ul. Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Wojsławickiej do ronda od nr 2 do 22 (120 tys. zł) – 11 głosów
 4. Przebudowa chodników przy ul. Juliusza Słowackiego, budynki nr 17, 19, 21, 23, 25 (90 tys. zł) – 28 głosów
 5. Budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Jana Kazimierza z ul. Żwirki i Wigury 15, 17, 19 do przejścia dla pieszych prowadzącego do parku i Komendy Miejskiej Policji (65 tys. zł) – 62 głosy
 6. Modernizacja chodników wraz ze zjazdami przy ul. Władysława Reymonta (100 tys. zł) – 81 głosów
 7. Modernizacja dojścia do klatki przy ul. Bydgoskiej 15 (20 tys. zł) – 57 głosów
 8. Modernizacja nawierzchni ul. Tadeusza Czackiego (190 tys. zł) – 11 głosów
 9. Modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury od nr 5 do nr 13 (30 tys. zł) – 72 głosy
 10. Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Wiejskiej przed budynkami od numeru 20 do 26 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej oraz przebudowa opaski budynku przy ul. Wiejskiej 20-24 przylegającej do chodnika (35 tys. zł) – 60 głosów

Osiedle Cementowania:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w Ogródku Jordanowskim (60 tys. zł) – 68 głosów
 2. Modernizacja parkingu przy ul. Wołyńskiej 71 (250 tys. zł) – 21 głosów
 3. Przebudowa nawierzchni ul. Kazimierza Szpotańskiego (250 tys. zł) – 27 głosów
 4. Modernizacja chodnika ul. Henryka Kamieńskiego, leżącego przy posesjach nr 2 i 4 (14 tys. zł) – 10 głosów
 5. Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Mikołaja Reja (50 tys. zł) – 26 głosów
 6. Modernizacja drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4 (15 tys. zł) – 101 głosów
 7. Modernizacja chodników w rejonie ul. 11 Listopada 2A i 2B (40 tys. zł) – 110 głosów