Poetycka Żółkiewka

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce zaprasza na spotkanie z twórczością Marzeny Marioli Podkościelnej oraz Mateusza Melanowskiego. Poeci związani są z ziemią krasnostawską od ponad dziesięciu lat. Wydarzeniu patronuje „Nowy Tydzień”.

Marzena M. Podkościelna urodziła się w 1969 w Turobinie, mieszka w Olchowcu. Jest poetką i animatorką kultury, laureatką wielu konkursów poetyckich, m.in.: „O Laur Wierzbaka” w Poznaniu, Turnieju Jednego Wiersza w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu, kilkakrotnie Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię Kocham a Ty Pisz!”, Turnieju Poetyckiego „O Chmielakowy Antałek”, Konkursu Poetyckiego im. M. Swatowskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego w ramach Zamojskiej Ulicy Poetyckiej, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W. Olszewskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złote Pióro Sopotu”, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. Stabach, czy XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Kruszwicy. Publikowała w pismach literackich ogólnopolskich i lokalnych: „Latarnia Morska”, „Migotania”, w „Angorze”, „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”, „Kozimrynku”, „Nestorze”, „Panoramie Żółkiewskiej”, „Dominiku Turobińskim” czy „Antologii Knowacz”. Marzena Podkościelna należała do krasnostawskiej Grupy Literackiej A4 oraz Klubu Literackiego „Strona”. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie prowadzi spotkania cykliczne pt. „Anna Kamieńska w moim życiu”, na które zaprosiła jej syna – prof. Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Artystka kontynuuje Noc Poetów, upamiętniającej poetę, publicystę, animatora kultury i inicjatora tego wydarzenia – Mariusza Kargula. Jej pasją jest też fotografia. Przygotowuje wystawę swoich zdjęć na Zamku w Tittmoning w Bawarii. Wykonane przez nią fotografie były zapowiedzią tygodniowego Festiwalu Kultury Kunstplatz Tittmoning.
Mateusz Melanowski to z kolei rocznik 1977, urodził się na Górnym Śląsku, wychowywał w Mikołowie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 10-ciu lat miejscem zamieszkania związany z Lubelszczyzną. Jako poeta debiutował w 1998 roku na łamach „Opcji”. Publikował w wielu czasopismach literackich, m.in. w Akcencie, FA-arcie, Frazie, Gazecie Wyborczej, Migotaniach, Ricie Baum, Toposie, Twórczości czy Tyglu Kultury. Laureat licznych konkursów poetyckich, na przykład Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. H. Poświatowskiej w Częstochowie, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrodę im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać Świadectwo” w Krakowie. Autor arkusza Do wczoraj, od jutra (Mikołów, 2001) oraz książek: Święto Kolorów (Katowice, 2007) i Test na Obecność (Kraków, 2012). Ostatnio nakładem Zeszytów Poetyckich w Gnieźnie ukazał się jego tom „Uwagi do chwili. Mieszka w Średniej Wsi koło Żółkiewki.
Spotkanie odbędzie się w 26 stycznia o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce. (kg)