Pogodna ciągle w odstawce

Ulica Pogodna już kolejny rok czeka na remont

Rada i zarząd dzielnicy Bronowice zwracają uwagę na pilną potrzebę przebudowy głównej drogi osiedlowej w ich dzielnicy – ulicy Pogodnej. Urzędnicy już od kilku lat planują taką inwestycję i mają nawet gotową dokumentację, ale na jej realizację ciągle brakuje pieniędzy.


Tymczasem dzielnicowi społecznicy apelują o jej pilne rozpoczęcie. W celu przyspieszenia prac zaproponowali niedawno podział całej inwestycji na trzy etapy i ich sukcesywną realizację. Pierwszy etap według tej koncepcji miałby objąć odcinek od skrzyżowania z ul. Lotniczą do ul. Krańcowej, drugi od ul. Krańcowej do ul. Grabskiego, a trzeci od ul. Grabskiego do ul. Ordonówny. Pytają także, dlaczego miasto nie stara się o dodatkowe środki na tę inwestycję, choćby z rezerwy celowej ministerstwa infrastruktury.

– Według szacunków z roku 2017 wartość przebudowy ul. Pogodnej wynosi ok. 12 mln zł, przy czym kosztorys ten będzie wymagał uaktualnienia i zapewne będzie dużo wyższy.

Miasto nie występowało o dotację z ministerialnej rezerwy ogólnej na zadania drogowe dla tej inwestycji, ponieważ ul. Pogodna jest drogą gminną, a dotacja ta przeznaczona jest dla dróg powiatowych i wojewódzkich, w szczególności takich, na których znajdują się obiekty inżynierskie (mosty czy wiadukty). Pozwolenie na inwestycję wydane zostało na całość ulicy, co jest przeszkodą dla etapowania jej przebudowy. W chwili obecnej inwestycja ta nie znajduje się w budżecie na rok 2020 – informuje Grzegorz Jędrek z biura prasowego lubelskiego ratusza.

– Boimy się, że jeśli nie ruszymy z pracami to w końcu pozwolenia na budowę stracą ważność i całą, bardzo kosztowną, dokumentację, będzie można wyrzucić do kosza. Rozumiemy inne potrzeby inwestycyjne miasta, a także to, że priorytetem są inwestycje dofinansowane środkami europejskimi, ale miasto musi także zrozumieć nas, mieszkańców Bronowic. Dla nas to przebudowa ul. Pogodnej jest absolutnym drogowym priorytetem – mówi Andrzej Szyszko, przewodniczący zarządu dzielnicy Bronowice.

Ze względu na to, że dla inwestycji wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ważność dokumentacji nie wygaśnie w przyszłym roku – uspokaja zainteresowanych mieszkańców Grzegorz Jędrek.

Urzędnicy zapewniają, że dalej chcą, aby inwestycja ta została zrealizowana i będą poszukiwać zabezpieczenia jej finansowania, i przypominają, że w tym roku miasto na Bronowicach wyremontuje ulicę Lotniczą na odcinku od ul. Puchacza do skrzyżowania z ul. Pogodną, na co w puli środków z rezerwy celowej na zadania drogowe w dzielnicach zarezerwowane jest 600 tys. zł.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here