Pójdą w ciemności, niosąc w milczeniu krzyże

Wyruszenie na trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jak co roku poprzedzi msza św. o godz. 19.00 w lubelskiej archikatedrze

W nocy z 20 na 21 marca 2020 roku wyruszy z Lublina, już po raz szósty, Ekstremalna Droga Krzyżowa. Hasłem tegorocznych rozważań jest „Droga Przebaczenia. Od zranienia do uzdrowienia”.


Do wyboru jest osiem tras, na których rozważane będzie Misterium Męki Pana Jezusa. To wyjątkowe dla uczestników wydarzenie poprzedzi msza św. o godz. 19.00 w lubelskiej archikatedrze, sprawowana przez abpa Stanisława Budzika.

Kolory tras według stopnia trudności:

1. Niebieska – św. Faustyny Kowalskiej o długości ok. 31 km, która prowadzi z Lublina wokół Zalewu Zemborzyckiego i kończy się w bazylice oo. Dominikanów na Starym Mieście.

2. Pomarańczowa – bł. Karoliny Kózkówny o długości ok. 33 km., która prowadzi z Lublina doliną Ciemięgi do bazyliki oo. Dominikanów.

3. Żółta – św. Jana Pawła II o długości ok. 44 km. Zaczyna się w Lublinie, a kończy w Wąwolnicy przy Sanktuarium MB Kębelskiej.

4. Czerwona – Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego o długości 46 km. Zaczyna się w Lublinie, a kończy w Wąwolnicy przy sanktuarium.

5. Fioletowa – bł. Władysława Gorala o długości 41 km. Zaczyna się w Lublinie, a kończy w Wąwolnicy.

6. Czarna – bł. Piotra Frassatiego o długości 51 km. Jest to tzw. trasa samotna. Nie będzie na niej żadnych dodatkowych oznakowań ani wolontariuszy z patroli medycznych. Trasa zaczyna się w Lublinie, a kończy przy sanktuarium w Wąwolnicy.

7. Brązowa – bł. o. Józefa Mazurka o długości 37 km. Zaczyna się w Lublinie, prowadzi przez Lasy Kozłowieckie, a kończy w bazylice pw. św. Anny w Lubartowie.

8. Zielona – sługi Bożego Franciszka Blachnickiego o długości ok. 42 km. Zaczyna się w Lublinie, biegnie doliną Wieprza, a kończy się w bazylice pw. św. Anny w Lubartowie.

Należy wybrać jedną z proponowanych tras. Trzeba pamiętać, że trasy przebiegają niejednokrotnie ścieżkami lub drogami gruntowymi albo traktami leśnymi z dala od siedzib ludzkich. Trzeba więc wybierać trasę odpowiednią do swoich możliwości fizycznych. Kolejne stacje drogi krzyżowej znajdują się w kościołach, przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

Więcej informacji o każdej trasie można znaleźć na stronie internetowej EDK. Deklaracje przejścia można składać przez Internet, do 20 marca 2020 roku, do godz. 19. Dla uczestników, którzy zgłoszą taką deklarację przewidziany jest pakiet materiałów, w skład którego wchodzą: tekst rozważań drogi krzyżowej, opaska odblaskowa oraz znaczek pamiątkowy. Materiały te będą wydawane na godzinę przed mszą św. przed archikatedrą oraz w czwartek, 19 marca przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie przy ul. Paderewskiego 20, w godz. od 17. 00 do 19.00.

Opis wybranej trasy, mapę oraz ślad GPS uczestnicy będą mogli pobrać ze strony internetowej i samodzielnie wydrukować. Na stronie będzie również do pobrania tekst rozważań. Koszt pakietu wynosi 10 zł. Podczas odbierania materiałów dla zainteresowanych uczestników będzie również możliwy zakup latarki czołowej z bateriami, kamizelki odblaskowej, a także dodatkowej opaski odblaskowej.

Organizatorzy: Duszpasterstwo Pielgrzymka Lubelska z ks. Mirosławem Ładniakiem, głównym przewodnikiem Lubelskiej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz grupa świeckich osób, którzy wspólnie stworzyli lubelski rejon EKD, zachęcają do zabrania ze sobą przygotowanego przez siebie drewnianego krzyża i przypominają o regule milczenia.

Elżbieta Kasprzycka

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here