Pokombinuj z sierotką i z krasnoludkami…

Teatr Muzyczny ogłosił konkurs na plakat do spektaklu opartego na książce Marii Konopnickiej pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.


Konkurs skierowany jest do dzieci do 12. roku życia Uczestnik przygotowuje tylko jedną pracę – format A4, technika dowolna. Jej temat musi być związany z tematyką konkursu. Musi być podpisana na odwrocie – należy podać imię i nazwisko dziecka oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego – niepodpisane prace nie będą kwalifikowane do konkursu.

Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (do pobrania na stronie teatru, tam też znajduje się jego regulamin konkursu). Ostateczny termin przesyłania prac Teatr poda po pełnym uruchomieniu placówek oświatowych i kulturalnych, tak więc mali artyści mają więcej czasu na stworzenie swojego plakatu.

Prace należy wysyłać na adres: Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – na kopercie musi być dopisek „Konkurs”.

Spośród nadesłanych prac powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięską pracę i dwie wyróżnione. Wręczenie nagród zaplanowano w siedzibie Teatru Muzycznego podczas premiery spektaklu „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, na którą laureaci zostaną zaproszeni telefonicznie przez organizatora konkursu. W obecnej sytuacji terminy mogą ulec przesunięciu. W planach jest też wystawa nadesłanych prac.

Polska szkoła plakatu słusznie cieszy się światową sławą. Kto wie, może w Lublinie rosną następcy Lenicy, Młodożeńca czy Olbińskiego…

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty mailowej: z.bylica@teatrmuzyczny.eu lub pod numerem telefonu 502 991 682. JD