Pokutujmy z książką

Spotkanie poświęcone wielkopostnym praktykom wraz z promocją książki o. prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap odbędzie się w piątek, 3 kwietnia br. o godz. 16. w Księgarni Świętego Pawła przy ul. Królewskiej. 
Najpierw zainteresowani wysłuchają półgodzinnej prelekcji na temat praktyk pokutnych. Następnie przewidziano promocję najnowszej książki o. prof. Andrzeja Derdziuka (KUL) „W odpowiedzi na dar krzyża”. Publikacja jest zbiorem rozważań na temat drogi krzyżowej. Jej współautorem jest Tomasz Mantyk OFMCap. M.S.