Pół tysiąca uchodźców zgłosiło się po PESEL

Chełmscy urzędnicy w „punkcie pomocy Ukrainie” przy ul. Kopernika 1 dwoją się i troją, aby wydać wszystkim chętnym uchodźcom numery PESEL. W ciągu trzech dni zgłosiło się po nie około pół tysiąca uchodźców, przebywających w Chełmie. PESEL jest podstawą m.in. do ubiegania się przez Ukraińców o świadczenia rodzinne, takie same, jak pobierają Polacy.

Specustawa zakłada rejestrację uchodźców i nadanie im numerów PESEL, co pozwolić ma na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. Nadawanie uchodźcom z Ukrainy przybyłym do Polski po 24 lutego br. numerów PESEL rozpoczęło się 16 marca. W Chełmie odbywa się to w tzw. „Punkcie pomocy Ukrainie” przy ul. Kopernika 1. Chełmscy urzędnicy chcieli uniknąć tłumów i długich kolejek uchodźców, które widzieliśmy w relacjach z innych miast.

Z tego powodu wydawanie numerów PESEL Ukraińcom odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę (pod nr tel. 539 614 624). Zainteresowanie Ukraińców PESEL-ami jest bardzo duże, ale nie tak ogromne, jak w innych, większych miastach, ponieważ Chełm jest dla większości uchodźców tylko miejscem „przesiadkowym”. Dzięki umawianiu uchodźców, którzy chcą wyrobić PESEL na konkretne dni i godziny, wielkich kolejek przed punktem przy Kopernika 1 na razie udawało się uniknąć. Załatwienie formalności przy nadaniu PESEL-u jednej osobie jest jednak bardzo czasochłonne. Trwa około 40 minut.

Oprócz wprowadzenia danych do specjalnego systemu, trzeba wykonać fotografię (na miejscu jest to bezpłatne dla uchodźców, ale można przynieść wykonane wcześniej zdjęcie – kolorowe, o wymiarach 35×45 mm, wykonane na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmujące wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80 proc. fotografii) i pobrać cechy biometryczne, tj. odciski palców. Numery PESEL wydaje się także dzieciom. Obsługą uchodźców w punkcie przy ul. Kopernika 1 zajmują się m.in. pracownicy Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Chełm, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. W piątkowe południe (18 marca) chełmscy urzędnicy mieli już około 500 zgłoszeń od uchodźców, którzy zapisali się po PESEL. W tym czasie w Chełmie nadano PESEL-e około stu uchodźcom.

W praktyce, często to chełmianie, którzy przyjęli pod swój dach Ukraińców przywożą ich do punktu przy ul. Kopernika 1, aby mogli wyrobić sobie nr PESEL. W tym samym miejscu chełmianie ci mogą też pobrać wnioski o refinansowanie kosztów pomocy udzielonej uchodźcom, których przyjmują w swoich domach. Chodzi o 40 zł za dzień takiej pomocy udzielonej jednemu uchodźcy. Świadczenia te będą wypłacane maksymalnie przez 60 dni. W piątkowe południe (18 marca) wnioski takie pobrało około 50 chełmian.

Podstawa świadczeń

Uchodźcy z Ukrainy, którzy zostaną w Polsce, otrzymają świadczenia na dzieci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (świadczenie wychowawcze 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, świadczenia „Dobry Start 300+” na wyprawkę szkolną). Przedtem muszą jednak wyrobić sobie i dzieciom polskie numery PESEL. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here