Pół wieku Hejnału

Jest najdłużej działającym chełmskim chórem, koncertował w kraju i za granicą, ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Jego członków, bez względu na wiek i profesję, łączy wspólna pasja – śpiewanie. Mowa o chełmskim chórze „Hejnał”, który właśnie świętuje 50. urodziny.

Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” im. Mieczysława Niedźwieckiego bez wątpienia jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zespołów artystycznych Chełma. Od początku swego istnienia wnosi ogromny wkład w rozwój kultury miasta oraz regionu, a każdy z jego koncertów jest dla miłośników śpiewu chóralnego i muzyki niezapomnianym przeżyciem artystycznym. Od lat działa przy Chełmskim Domu Kultury w Chełmie, a jego kierownikiem i dyrygentem jest Danuta Bałka-Kozłowska.
– Z „Hejnałem” pracuję od 1981 roku, a od 1995 jestem jego dyrygentką. Śpiewanie to moja pasja, więc ta praca nigdy mnie nie męczy. Mam to szczęście, że robię w życiu to, co kocham – mówi dyrygentka.
Od 1996 roku chór „Hejnał” działa na zasadach stowarzyszenia. Obecnie tworzą go 34 osoby. Oprócz dyrygent są tą: Bogdan Depta – współprowadzący chór, odpowiedzialny za przygotowanie wokalne i akompaniament (jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia – Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”), Maria Bielówka, Izabela Chłopaś, Alicja Czyżewska, Marta Gładysz, Grażyna Kamińska (skarbnik), Stanisława Kociuba, Elżbieta Karczmarska, Anna Kremska, Elżbieta Kulik, Barbara Lewandowska, Anna Łukomska, Elżbieta Łyczak, Barbara Marcinkiewicz, Bożena Obara-Kępa, Anna Ogińska, Krystyna Pawłowska, Halina Pietrzyk, Joanna Semeniuk, Bożena Skroniewska (prezes), Elżbieta Ulewicz, Władysław Grel, Waldemar Kozłowski, Janusz Kusiak (sekretarz), Krzysztof Łopuszyński, Józef Maziarz, Stanisław Sajdak, Eugeniusz Sawicki, Leszek Senderski, Franciszek Smalej, Mieczysław Staniuk, Stanisław Wójcik oraz Czesław Zwolak.
Choć na co dzień wykonują różne profesje i wywodzą się z różnych środowisk, łączy ich artystyczna pasja, zamiłowanie do śpiewu i przede wszystkim talent.
– Nasi chórzyści to osoby między 40. a 80. rokiem życia. Brakuje nam młodzieży, nad czym ubolewam. Kiedyś śpiew chóralny był bardziej popularny – chóry działały przy szkołach i parafiach. A dziś mamy modę m.in. na taniec i śpiewanie solowe – mówi Bałka-Kozłowska.
Repertuar Chóru Ziemi Chełmskiej „Hejnał”, na przestrzeni pół wieku, to ponad 600 utworów – od tych średniowiecznych po współczesne: dzieła kompozytorów klasyki polskiej i światowej, pieśni patriotyczne, sakralne, ludowe, kolędy oraz utwory oratoryjno-kantatowe z orkiestrą.
– W zależności od okazji, na jaką przygotowujemy koncert, musimy je powtarzać, dlatego bycie w chórze to często praca bez końca. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, a czasem robimy jeszcze dodatkowe zajęcia – mówi D. Bałka-Kozłowska.
Chór „Hejnał” jest wielokrotnym uczestnikiem i laureatem wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów oraz festiwali chóralnych. Występował w kraju i za granicą. Z koncertami odwiedził m.in.: Ukrainę, Belgię, Włochy, Litwę, Niemcy, Grecję, Węgry, Austrię i Finlandię. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. Śpiewał również na audiencji dla Jana Pawła II. Sam jest organizatorem Międzynarodowych Spotkań Chóralnych w Chełmie oraz odbywającego się w listopadzie Triduum Caecilianum – koncertu chórów i scholi parafialnych. Współpracuje z wieloma chórami: m.in. z chórem „Contra” z Zamościa, „Echo” z Biłgoraja, „Tercja” ze Świdnika, Chórem Gminy Kurów oraz chełmskim „Partychóra Ensemble”.
W ciągu 50 lat działalności „Hejnał” przygotował ponad tysiąc czterysta koncertów, a każdy z nich poprzedzony był wieloma próbami. Uświetniał uroczystości akademickie, samorządowe, sakralne. Obecnie chełmscy chórzyści pracują nad koncertem jubileuszowym z okazji 50-lecia istnienia. Odbędzie się on 24 września o godz. 17 w Chełmskim Domu Kultury. Gościnnie wystąpią: Bożena Zawiślak-Dolny – solistka Opery Krakowskiej oraz Przemysław Bałka. Bilety (15 zł) można dostać w kasie ChDK-u, Kinie „Zorza” lub on-line. (kw)

Trochę historii…

Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” powstał 17 września 1966 r. z inicjatywy siedemnastu osób skupionych wokół Mieczysława Niedźwieckiego, który dziś jest patronem Chóru. Byli to m.in.: Teresa Dyląg, Tadeusz Buzalski, Borys Halicki, Dominik Oskierko, Anna Rutkowska, Stanisław Sawicki i Jan Szewczyk. Szybko ustalono nazwę zespołu i wybrano zarząd. Przewodniczył mu Borys Halicki, dyrygentem został Mieczysław Niedźwiecki, a przygotowaniem wokalnym zajęła się Teresa Dyląg. Pierwszy koncert chóru odbył się 5 lutego 1967 roku w Powiatowym Domu Kultury w Chełmie, który – wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Chełmskiej – objął nad nim patronat. W latach 1975-1999 Powiatowy Dom Kultury przemianowano na Wojewódzki Dom Kultury, a od roku 2000 r. jest Chełmskim Domem Kultury. W latach 80. towarzystwo Miłośników Ziemi Chełmskiej zawiesiło swoją działalność, a chórzyści w 1996 roku powołali do życia Stowarzyszenie – Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”. Miało ono na celu prowadzenie działalności związanej z przygotowaniem chórzystów do koncertowania, współpracę z innymi organizacjami o tym charakterze. Nadrzędnym celem było promowanie kultury muzycznej, zwłaszcza śpiewu chóralnego. Ważną stroną działalności Stowarzyszenia było również pozyskiwanie środków finansowych na działalność artystyczną. Początkowo koncertował w Chełmie, promując polską muzykę klasyczną i ludową, a także twórczość kompozytorów i poetów chełmskich. W miarę poszerzania repertuaru i doskonalenia warsztatu artystycznego zaczął brać udział
w bardziej znaczących konkursach i wyjeżdżać za granicę.