Pola przetnie wielka ulica

Przez te pola i zagony truskawek, położone na przedłużeniu al. Jana Pawła II w przyszłym roku pobiegnie dwupasmowa Al. NSZZ „Solidarność”

Trzy firmy zgłosiły się do przetargu na budowę pierwszego etapu Al. NSZZ „Solidarność” w Świdniku, który ma być gotowy dokładnie za rok.


Pierwszy etap budowy Al. NSZZ „Solidarność” to jedna z sześciu inwestycji drogowych, na które miasto dostało dofinansowanie z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Urząd Miasta niedawno ogłosił przetargi na ich realizację. Oferty na budowę pierwszego etapu Al. NSZZ „Solidarność” otwarto 22 listopada. Złożyły je trzy firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa oraz konsorcjum utworzone przez Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. i Altor Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Pierwsza z ofert opiewa na ok. 11,6 mln zł, druga na blisko 11,3 mln zł, a trzecia na ok. 12,8 mln zł.

– Na tę budowę w budżecie zapisaliśmy niemal 16,6 mln zł, a oferty mieszczą się w przedziale od 11,3 do 12,8 mln złotych, więc zanosi się na znaczne oszczędności. Koszty kwalifikowalne obliczone zostały na ok. 10 mln zł, więc dotacja wyniesie ok. 5 mln zł, a środki własne ok. 6-7 mln zł – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. – Obecnie trwa analiza ofert, ale w jak najszybszym czasie chcemy wyłonić zwycięzcę.

Al. NSZZ „Solidarność” ma być przedłużeniem al. Jana Pawła i połączeniem Al. Lotników Polskich z ulicą Kusocińskiego, a tym samym stanowić małą południową obwodnicę Świdnika. Obecnie część ulicy od ronda na Al. Lotników do ul. Gospodarczej istnieje tylko na planie, a dalsza część ulicy do ul. Kusocińskiego jest drogą gruntową.

Pierwszy etap budowy dotyczyć będzie odcinek od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. J. Hryniewicza i obejmować prace ziemne, wykonanie podbudowy i asfaltowych jezdni, budowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na przyległe działki, oraz wykonanie oznakowania i zagospodarowanie zieleni. Dokumentacja inwestycji jest gotowa, a działki pod budowę wykupione. Roboty ruszą jak tylko zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 15 listopada przyszłego roku. JN