Połączeni kulturą w Łopienniku

W Łopienniku Nadrzecznym zorganizowano piąty międzynarodowy festiwal ludowy „Łączy nas kultura”, który patronatem objął marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, starosta krasnostawski Janusz Szpak, wójt gminy Łopiennik Górny Jan Kuchta, dyrektor WOK w Lublinie Artur Sępoch, samorządowcy, radni, dyrektorzy, kierownicy placówek i jednostek kulturalno-oświatowych oraz mieszkańcy gminy. Tegoroczną imprezę prowadzili: Mariola Sysa, Anna Zawada oraz Dariusz Zawada.

Występy zespołów i solistów poprzedził gościnny pokaz zespołu tanecznego Młyn z ZS w Łopienniku Nadrzecznym pod opieką Doroty Maciejewskiej. W konkursie udział brało 38 podmiotów artystycznych: zespoły śpiewacze, kapele ludowe, zespoły dziecięce oraz soliści.

Jury w składzie: Beata Wolanin, Artur Sępoch, Tadeusz Kiciński, Jerzy Żuk po przesłuchaniu wszystkich uczestników postanowili przyznać następujące miejsca: kat. kapele ludowe – 1. Góralska Muzyka Ślebodni z Leśnicy Gronia, 2. Kapela Ludowa z Poniatowej i Kapela Ludowa Siennica z Siennicy Różanej, 3. Kapela Ludowa Lubartowiacy i Kapela Alternatywy 5 z Łopiennika Górnego, wyróżnienie: Kapela Cukrowniacy z Siennicy Nadolnej i Lubelska Kapela Maki, kat. zespoły śpiewacze – 1. Zespół Święto z Łucka, 2. Zespół Śpiewaczy Rozkopaczewianki z Rozkopaczewa, 3. Zespół Śpiewaczy Echo z Gołębia i Zespół Góralski Ślebodni z Leśnicy – Gronia, wyróżnienie: Duet Amalia i Mariola z Lubartowa oraz Zespół Śpiewaczy Radość z Liszna, kat. zespoły dziecięce: 1. As z Łopiennika Nadrzecznego, 2. Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej, 3. Zespół Dziecięcy z Lubartowa, wyróżnienie: duet Karolina i Dominika z Łopiennika, soliści – Krystyna Hoduń z Ostrowa Lubelskiego, 2. Maria Tokarska z Kołacz i Maria Kociuba z Pawłowa, 3. Agnieszka Bandosz z Gołębia.

Organizatorzy postanowili też przyznać nagrody dla „Ludzi z Pasją” osobom, które w szczególny sposób zaangażowały się w upowszechnianie kultury, tradycji, promowanie kultury ludowej. Wyróżnieni zostali: Maria Dudek z Leśnicy Gronia oraz Joanna Kowalczuk z Suśca. Nagrody otrzymali również pasjonaci kultury za wieloletnią prace w zespołach śpiewaczych i promowanie kultury na imprezach: Krystyna Hoduń – Ostrów Lubelski, Zygmunt Obielak – Kołacze, Maria Tokarska- Kołacze, Maria Kociuba – Pawłów. (k)