Połączyli oddziały

Na jednym z ostatnich posiedzeń zarządu powiatu krasnostawskiego Andrzej Jarzębowski, dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie, poinformował władze starostwa o konieczności złożenia wniosku do wojewody w sprawie czasowego zawieszenia działalności oddziału neonatologicznego z powodu braku lekarzy. Szpital ostatecznie wybrnął z problemu.

17 lutego br. Andrzej Jarzębowski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, na posiedzeniu zarządu powiatu złożył informację na temat aktualnej sytuacji organizacyjno-kadrowej lecznicy, skupiając się głównie na trzech oddziałach: neonatologicznym, ginekologiczno-położniczym i pediatrycznym. Jarzębowski przekazał też niepokojące wieści. Powiadomił władze starostwa, że od 1 marca br. na emeryturę przejdzie lekarz kierujący oddziałem neonatologicznym i z powodu braku specjalistów szpital nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania oddziału. Jarzębowski stwierdził, że szukał lekarza neonatologa, by go zatrudnić, ale nikogo takiego nie znalazł. W związku z tym, jego zdaniem, konieczne stało się złożenie wniosku do wojewody lubelskiego o wydanie zgody na czasowe zawieszenie działalności oddziału neonatologicznego od 1 marca br.

Zarząd powiatu zobowiązał dyrektora do podjęcia działań mających zapewnić utrzymanie oddziału i docelowo zatrudnienie neonatologa. Rozwiązanie znalazło się w ciągu tygodnia. Zmieniono statut jednostki, łącząc od 1 marca oddziały położniczy, ginekologiczny i neonatologiczny w jeden. Jego kierownikiem będzie dr Leszek Janeczek.

Jak poinformował starosta Andrzej Leńczuk w ostatnim czasie udało się również zatrudnić dodatkowego lekarza neonatologa, który zabezpieczy pracę oddziału. (s)