Poleje się asfalt z rządowej dotacji

Jedną z wyremontowanych dzięki rządowemu dofinansowaniu dróg będzie ul. Skłodowskiej w Chełmie

Ponad 19,5 miliona złotych z kolejnego rozdania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do Chełma, powiatu chełmskiego oraz gmin: Żmudź, Ruda-Huta, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze i Dorohusk. Przeszło połowę tej puli stanowią dotacje na przebudowę ulic w Chełmie.

Chełm otrzyma wsparcie na realizację dwóch zadań: przebudowę ulic Wiercieńskiego i Bazylany oraz trzech ulic na os. „Rejowiecka” – Piaskowej, Skłodowskiej i Kossaka.

Szacowany koszt modernizacji ulic Wiercieńskiego i Bazylany to prawie 14,7 mln zł, z czego 60 proc. (ok. 8,8 mln zł) ma stanowić rządowe dofinansowanie. Koszt przebudowy ulic Piaskowej, Skłodowskiej i Kossaka to 3,1 mln zł, a w tym przypadku dofinansowanie również ma wynieść 60 proc. (1,8 mln zł).

– W związku z ilością zadań inwestycyjnych i przyjętą polityką, która nie zakłada zadłużania miasta, najprawdopodobniej zadania zrealizujemy w tym i przyszłym roku, ale na pewno te inwestycję dojdą do skutku – poinformował prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Urzędnicy dodają, że planowano, by jako pierwszy ogłoszony został przetarg na ulice Wiercieńskiego i Bazylany, jednak ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Na liście samorządów wybranych do dofinansowania znalazł się także powiat chełmski, który przebuduje drogę Putnowice Wielkie – Busieniec o długości prawie 2 km. Inwestycja ma być zrealizowana w tym roku, a przyznana kwota dofinansowania to niemal 2,6 mln zł, co stanowi 60 proc. całości.

Powiat starał się także o dotację na przebudowę drogi Niedziałowice Drugie – Bańkowszczyzna, ale ten wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

– Jeśli oszczędności poprzetargowe pozwolą, to również to zadanie zostanie wsparte dofinansowaniem w wysokości ponad 3,2 mln zł, co stanowić będzie 60 proc. zaplanowanych kosztów – poinformował powiat.

Wśród gmin z powiatu chełmskiego, które otrzymają dotacje, są: Siedliszcze (przebudowa drogi gminnej relacji Anusin – Lipówki, przewidywany koszt 528 tys. zł, z czego połowę stanowić będą rządowe środki), Żmudź (przebudowa ul. Lipowej w Żmudzi – przewidywany koszt 1,6 mln zł, z czego dofinasowanie – 810 tys. zł i przebudowa ul. Akacjowej, również w miejscowości Żmudź – łączny koszt 572 tys. zł, dofinansowanie 286 tys. zł), Dorohusk (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Okopska – przewidywany koszt 588 tys. zł; połowę tej kwoty będzie stanowić dofinansowanie z RFRD; inny wniosek gm. Dorohusk, dotyczący przebudowy drogi gminnej w Okopach trafił na listę rezerwową). Rządowe wsparcie trafi także do gmin Ruda-Huta, która otrzyma 469 tys. zł (50 proc. kosztów) na przebudowę drogi gminnej 104908L (ul. Łączna) i Rejowiec Fabryczny, która otrzyma ponad 912 tys. zł na pokrycie połowy kosztów przebudowy drogi w Lisznie.

– To droga położona w centrum miejscowości, prowadząca m.in. do szkoły, naszej świetlicy, ośrodka zdrowia czy kaplicy. Co prawda jest to asfaltowa droga, ale już bardzo zdegradowana i wymaga poprawy. Jakiś czas temu w ramach funduszu sołeckiego został wybudowany przy niej chodnik. Już wcześniej zgłaszaliśmy tę drogę do RFDL, ale nie zakwalifikowała się do dofinansowania. Cieszymy się, że tym razem się udało – komentuje Zdzisław Krupa, wójt gminy Rejowiec Fabryczny. (w)