Policjanci z krwi i kości poszukiwani

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Czeka na zgłoszenia od mieszkańców kandydatur mundurowych, którzy wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem w pomoc osobom krzywdzonym.

Istotą przedsięwzięcia jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.

– Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób – mówi Jolanta Babicz z KPP w Krasnymstawie. – Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków – dodaje.

Zachęcamy naszych Czytelników do włączenia się w akcję. Szukamy mundurowych, którzy pomogli im w szczególny sposób. Zgłoszenia takich policjantów można dokonywać do 31 maja na adres e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl. Laureatów konkursu wybierze komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel biura prewencji Komendy Głównej Policji oraz laureaci trzech ostatnich edycji przedsięwzięcia. (kg)