Przed policjantami jeszcze lata udręki

Jesienią ruszy budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie. Niestety, zakończy się dopiero w… 2021 r. Funkcjonariusze „szóstki” muszą uzbroić się więc w anielską cierpliwość. Do tego czasu przyjdzie im pracować „w warunkach urągającym standardom”.


Aktualnie ta jednostka Policji zajmuje ciasne pomieszczenia w pawilonie usługowym przy ul. Gospodarczej 2. Od lat funkcjonariusze „szóstki” przyzwyczaili się do funkcjonowania w prowizorycznych warunkach. Wreszcie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zabezpieczyło środki na budowę siedziby VI komisariatu z prawdziwego zdarzenia.
– Wykonawcę robót poznamy w III kwartale. W bieżącym roku, oprócz wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonawca mógłby rozpocząć realizację na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 roku – mówi podkom. Andrzej Fijołek z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Do rozpoczęcia inwestycji potrzebne są nie tylko pieniądze na budynek od MSWiA, ale i przekazanie gruntu. VI Komisariat stanie na działce Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Gospodarczej. WORD podlega marszałkowi województwa, ale sejmik województwa już kilka lat temu przekazał gminie tę działkę w formie darowizny właśnie pod budowę w przyszłości komisariatu.
– W piśmie z 8 czerwca dyrektor WORD wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy tej nieruchomości z końcem września tego roku – dodaje Fijołek. Dopiero po tym terminie możliwe będzie wydanie nieruchomości na rzecz KWP, co nastąpi najszybciej w październiku.
– Liczymy, że procedura potrwa jak najkrócej i że wykonawca wejdzie na plac budowy jesienią – mówi Andrzej Szyszko, przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina Dzielnicy Bronowice, który od lat walczy o tę inwestycję. – To wola mieszkańców całego rejonu Tatar, Felina, Bronowic, czyli dzielnic podlegających pod „szóstkę”. Nie chodzi o budynek sam w sobie, ale o warunki pracy policjantów, które w tej chwili urągają standardom oraz nowy sprzęt.
– W październiku spodziewamy się wbicia pierwszej łopaty i wmurowania kamienia węgielnego – dodaje Krystian Kluger, członek bronowickiego komitetu.
Społecznicy deklarują, że to efekt nie tylko oddolnych starań, ale i rozmów z politykami Ziemi Lubelskiej. Mieszkańców wspierają w wysiłkach posłowie Sylwester Tułajew, Joanna Mucha, czy Artur Soboń. Swoje poparcie wyraził również wojewoda Przemysław Czarnek.
Komisariat będzie budowany do 2021 roku. BACH