Politechnika za blisko trzy miliony chce sprzedać kamienicę przy ulicy Okopowej

Politechnika Lubelska sprzedaje czterokondygnacyjną kamienicę przy ulicy Okopowej 8. Cena wywoławcza za nieruchomość o pow. 0,0498 ha wynosi 2 927 000 zł.
Budynek powstał w latach 1915-1920. Uczelnia wynajmowała kamienicę przez wiele lat, by w 2010 roku odkupić ją od miasta na preferencyjnych warunkach. Za nieruchomość wycenianą wówczas na 1,8 mln zapłaciła jedynie 1800 zł, ale pod warunkiem że nie sprzeda jej przed upływem 10 lat i obiekt będzie wykorzystywany do celów dydaktyczno-naukowych.
Teraz Politechnika chce pozbyć się nieruchomości, różnicy jednak miastu nie zwróci. W lutym radni zgodzili się na to, ale pod warunkiem, że około 1,8 mln zł ze sprzedaży kamienicy uczelnia przeznaczy między innymi na odnowienie chodników i skwerów na kampusie przy ul. Nadbystrzyckiej. Przetarg odbędzie się 25 lipca o godz 12 w sali Senatu PL, na parterze budynku Rektoratu PL.