Polityczne ciśnienie na patronów

Skwer przy południowym wejściu na dworzec PKP będzie miał za patronkę Grażynę Chrostowską. Kolejny wniosek grupy radnych PiS w tej sprawie uzyskał aprobatę większości rady miasta. Do dalszych konsultacji skierowano natomiast sprawę nazwania powstającego mostu przy przedłużeniu ulicy Muzycznej, któremu radni PiS chcą nadać imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
– Sami zastanawialiśmy się długo nad patronką skweru. Uznajemy, że to charakterystyczny patron, znany z lubelskiego życiorysu, a mniej kojarzony na skalę kraju. I to jest ważny argument – przekonywał Tomasz Pitucha, szef klubu radnych PiS.
– Zgódźmy się na to, by skwerowi patronowała młoda polska patriotka – dodał radny Dariusz Jezior (PiS). Koalicja radnych PO-Wspólny Lublin nie protestowała. W głosowaniu projekt poparło 29 radnych.
Inaczej było przy wyborze patrona mostu budowanego przy Parku Ludowym. Radni PiS od kilku sesji wnoszą o to, by jego patronem został rotmistrz Witold Pilecki. – To postać wybitna i charakterystyczna – przekonywał Pitucha.
– Nikt nie kwestionuje życiorysu Pileckiego, ale most dopiero się buduje, dajmy jeszcze stronom społecznym czas na wypowiedzenie się – radził Piotr Dreher (PO). Istotnymi przesłankami są w tym przypadku inne propozycje nazwy, które pojawiły się na posiedzeniu Zespołu do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych, ciała doradczego prezydenta miasta. Na ostatnim posiedzeniu głosowano nad pięcioma propozycjami. – Były to nazwy: rotmistrza Pileckiego, Lubelskich Artystów, Lubelskiego Rocka, 700-lecia Lublina i Andrzeja Nikodemowicza. Najwięcej głosów uzyskał wniosek rady dzielnicy Za Cukrownią dotyczący nazwy 700-lecia Lublina – mówi Halina Danczowska, przewodnicząca Zespołu. Propozycja z patronem Pileckim nie uzyskała również pozytywnych opinii dwóch miejskich komisji stałych rady miasta. – Jeśli nie macie państwo nic do Witolda Pileckiego, to czemu tak uparcie upieracie się przeciw propozycji – dociekała radna Anna Jaśkowska (PiS).
Ostatecznie rada przychyliła się do wniosku za skierowaniem projektu do… trzech komisji rady miasta: Samorządności i Porządku Publicznego, Kultury i Ochrony Zabytków oraz Gospodarki Komunalnej.
Na sesji bez dyskusji zadecydowano o nadaniu nazwy skwerowi nieopodal placu Wolności imienia adwokata Stanisława Kalinowskiego. BCH