Połowa budżetu na inwestycje

Ponad 13 mln zł, czyli połowę budżetu, chce wydać w tym roku na inwestycje gmina Łopiennik Górny. Zdecydowana większość wydatków pokryta będzie z pozyskanych dotacji.

– Bardzo dobra informacja dotarła do nas na koniec 2022 r. Nasza gmina zakwalifikowana została do wsparcia w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W ramach wnioskowanej kwoty 4,4 mln zł planujemy budowę oczyszczalni ścieków – mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny.

Kilka dni później rada gminy przyjęła budżet na 2023 r. Zakłada on dochody na poziomie 26,4 mln zł, przy wydatkach rzędu 27,3 mln zł. Dość niewielki, w porównaniu do innych gmin powiatu krasnostawskiego deficyt, wynoszący 901 tys. zł, ma zostać pokryty z tzw. wolnych środków budżetowych. Obok wspomnianej już przez wójta Sawę budowy oczyszczalni ścieków w Łopienniku Górnym w planach na ten rok znalazły się m.in.: rozbudowa kanalizacji sanitarnej (etap I, który obejmie miejscowości Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Górny i Olszanka – 200 tys. zł), budowa kolejnego odcinka wodociągu w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny (110 tys. zł), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: apteki, agronomówki i świetlicy wiejskiej w Woli Żulińskiej (1 mln zł, w tym 900 tys. zł z „Polskiego Ładu”), budowa świetlicy wiejskiej w Łopienniku Dolnym (1,5 mln zł z „Polskiego Ładu” plus 270 tys. zł wkład własny), rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Borowica wraz z budową mostu na rzece Rejka (1,9 mln zł z „Polskiego Ładu”), termomodernizacja szkoły w Łopienniku Nadrzecznym (3,6 mln zł z „Polskiego Ładu”) oraz budowa garażu dla jednostki OSP w Woli Żulińskiej (188 tys. zł). (kg)