Położą asfalt

Około 3 mln zł ma kosztować budowa prawie jednego kilometra drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw. Umowa z wykonawcą została podpisana.

Żeby wyłonić firmę, która wybuduje drogę do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej, gmina Krasnystaw musiała ogłosić dwa przetargi. Na pierwszy wpłynęły dwie oferty z cenami przekraczającymi o prawie pół miliona złotych kwotę, którą wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik zaplanowała w tegorocznym budżecie gminy. Do drugiego przetargu, w którym to urzędnicy wydłużyli termin na realizację inwestycji do 10 miesięcy, przystąpiło siedem firm, ale cztery złożyły oferty podlegające odrzuceniu. Najtańsza, złożona przez firmę WOD-BUD z Kraśnika, opiewała na 2 979 233 zł. W minioną środę gmina podpisała z nią umowę.

Samorząd do inwestycji dołoży nieco ponad 100 tys. zł. Reszta pieniędzy pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina wybuduje prawie 1 km drogi o szerokości 6 metrów, z kanałem technologicznym na potrzeby m.in. linii światłowodowej, chodnikiem, odwodnieniem, przepustami i zjazdami. Nowa droga będzie oświetlona, a oprócz tego powstanie prawie 300 metrów sieci wodociągowej.

Realizacja tej inwestycji ma ułatwić potencjalnym inwestorom lokowanie swoich biznesów w rejonie Siennicy Nadolnej, Wincentowa i Krupca. Gmina Krasnystaw ma tutaj ponad 5 hektarów gruntów, które już wystawiła na sprzedaż z ceną wywoławczą przekraczającą 1,5 mln zł. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą się o to starać do 5 grudnia. Po tym terminie samorząd będzie mógł sprzedać działki w trybie przetargowym. (s)