Po półtora tysiąca dla nauczycieli

Dwudziestu sześciu pedagogów z placówek podległych krasnostawskiemu starostwu otrzymało po 1,5 tys. zł (brutto) z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zarząd powiatu krasnostawskiego uchwałą z 21 września przyznał nagrody po 1500 zł nauczycielom i pedagogom: z I LO w Krasnymstawie – Edycie Fideckiej, Annie Chmielewskiej, Annie Kowalskiej, Dorocie Mysiak, z II LO – Annie Antydze, Monice Adamczuk-Szamik, Anecie Karczmarek, Anecie Pitusze, z ZSP nr 1 – Wojciechowi Maślonie, Monice Łepik, Małgorzacie Jędruszczak, Zofii Rychwalskiej, z ZSP nr 2 – Elżbiecie Zadrąg, Marcinowi Górecznemu, Piotrowi Mące, Mirosławowi Kowalskiemu, z ZSP w Żółkiewce – Stanisławowi Rogalskiemu, Renacie Sadurskiej, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Beacie Korszli, Małgorzacie Sobstel, Lucynie Oleszek, Annie Dras, z MDK – Małgorzacie Prus, Agnieszce Żuk-Słabek, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Edycie Kisiel, Beacie Filipiak. (k)