Polubowne załatwianie sporów

Nie tylko Rzecznik Praw Konsumenta może nam pomóc w rozwiązywaniu sporów ze sprzedawcami. Niewiele osób wie, że zanim pójdziemy do sadu, w mediacji mogą pomóc pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie.


– Od dnia wejścia w życie nowych regulacji dotyczących postępowań w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (tj. od dnia 10 stycznia 2017 r.), które w sposób znaczący zmieniły te procedury, w lubelskim inspektoracie Inspekcji Handlowej zauważamy spadek zainteresowania postępowaniami polubownymi pomimo wysokiej ich skuteczności w latach poprzednich – informuje Łukasz Drzewiecki, radca prawny, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie.
Tymczasem takie rozwiązanie jest nie tylko bezpłatne, ale i szybsze, a często i skuteczniejsze niż sprawa sądowa. – Postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. mediacja) jest bezpłatne i odformalizowane. Nie trzeba wcale posługiwać się językiem prawniczym, by złożyć wniosek o jego wszczęcie i w porównaniu do postępowań sądowych jest po prostu szybkie – dodaje Łukasz Drzewiecki. – Ustawowo postępowanie mediacyjne trwa 90 dni, choć z reguły odbywa się ono szybciej. W ciągu miesiąca, a czasami nawet dwóch-trzech tygodni stanowiska stron są uzgodnione. W ubiegłym roku pozytywnym wynikiem zakończyło się 60 procent spraw prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w takich postępowaniach– uzupełnia rzecznik.
Kolejek, jak mówi, nie ma. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów dawniej nazywało się mediacją, ale główne zasady pozostały niezmienne. – Aby wszcząć takie postępowanie, należy wystąpić do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z odpowiednim wnioskiem. Można go złożyć osobiście, w siedzibie inspektoratu przy ul. Zana w Lublinie lub delegaturach w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Istnieje też możliwość wysłania go faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Wniosek można również wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie ePUAP. Jest do pobrania ze strony internetowej Inspekcji Handlowej.
Wniosek o wszczęcie polubownego postępowania złożyć może zarówno przedsiębiorca, jak i konsument. Formularz powinien zawierać w szczególności dane adresowe obu stron sporu i określone żądanie konsumenta. – Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych, pracownicy Inspekcji podpowiedzą, jak go prawidłowo uzupełnić – wyjaśnia Łukasz Drzewiecki. (EM.K.)

Ważne informacje: formularze do pobrania, adresy mailowe i telefon znajdziemy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, który mieści się przy ulicy Tomasza Zana 38 c pod adresem www.ihlublin.pl Telefon pod którym można uzyskać pomoc to: 81 528 07 50.