Pomnikowa zamiana

Nowy pomnik stanie lada dzień

Pomnik Nieznanego Żołnierza z placu Litewskiego w Lublinie został przeniesiony na cmentarz przy ulicy Białej. W jego miejscu na placu stanie obelisk wzorowany na tym, który był tu w okresie międzywojennym.


O przeniesieniu postawionego na początku lat 60-tych pomnika z pl. Litewskiego mówiło się już od dłuższego czasu. Kilkanaście miesięcy temu z ponagleniem w tej sprawie wystąpił wojewoda, który przypomniał, że na jego kamiennych płytach wspomina się „przede wszystkim czyny zbrojne formacji związanych z władzą komunistyczną”. W lipcu ubiegłego roku Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaopiniował pozytywnie wniosek Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie o przeniesienie pomnika. Stało się to w ubiegłym tygodniu.
Jego miejsce na placu lada dzień zajmie monument wzorowany na pomniku Nieznanego Żołnierza, jaki stał tu od 1925 roku do wojny. Będzie wykonany z jasnego piaskowca w postaci dużego bloku o wymiarach 415×610 cm, na którym znajdą się napisy: „Nieznanemu żołnierzowi, poległemu za Polskę 1914-1920” oraz „Przechodniu, uchyl czoła ku czci bohatera poległego za Polskę” i relief przedstawiający wykonanego z brązu orła w koronie. KM