Pomoc liczona w tonach

W mieszczącym się w siedzibie Radia Lublin sztabie głównym akcji nad zbiórką czuwała jej pomysłodawczyni, redaktor Ewa Dados

Wielka Uliczna Zbiórka Darów za nami, ale akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” wciąż trwa. Tylko tego jednego dnia zebrano prawie 24 tony darów, w tym niemal 7 ton żywności.


Zbiórka odbyła się w niedzielę, 24 listopada. W Lublinie wolontariusze akcji, której symbolem jest żółte uśmiechnięte słoneczko, zbierali dary rzeczowe w 65 punktach miasta. Tradycyjnie na ulice Lublina wyjechał też zabytkowy autobus „Gutek” będący ruchomym punktem zbiórki. Lubelskiej akcji towarzyszył koncert młodych artystów z lubelskich przedszkoli, szkół, domów kultury i szkół muzycznych, którzy wystąpili w amfiteatrze „Poczekajka” kościoła oo. Kapucynów, przy alei Kraśnickiej.

Dary zbierano także w zarejestrowanych sztabach PDPZ w Warszawie, Parczewie, Zamościu, Kurowie czy Nałęczowie. Zebrana żywność, zabawki, książki i słodycze trafiły do magazynu w Domu Kultury Kolejarza przy Kunickiego. Zbiórki, prowadzone przez sztaby akcji, które działają niemal w całej Polsce, potrwają do 23 grudnia br.

Dary (wyłącznie rzeczowe – organizatorzy nie zbierają pieniędzy!) w Lublinie można przynosić do magazynu przy Kunickiego, codziennie od godziny 9.00 do 17.00. Trafią do osób potrzebujących, niepełnosprawnych dzieci i podopiecznym placówek szkolno-wychowawczych.  (EM.K.)