Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 kwietnia w remizie OSP w Suchodołach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

– Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez ministra zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – przypomina Aleksandra Granat z urzędu gminy Fajsławice. W związku z tym wydawanie żywności potrzebującym odbywać się będzie inaczej niż dotychczas. – Nie przychodźmy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi. Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby, rodzinę, sąsiadów, do odbioru żywności.

Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki – wylicza Granat. Inne wytyczne wystosowane przez gminę Fajsławice to: na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia, ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej, odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.

– Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej, w celu zachowania jak największej ostrożności, w trosce o zdrowie nas wszystkich, osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru – informują urzędnicy. W przypadku pytań oraz wątpliwości w sprawie odbioru żywności można zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach: 81 585 30 65 lub 534 729 799.

Oto szczegółowy harmonogram odbioru żywności: 28 kwietnia: w godz. 13-15 po żywność mogą zgłaszać się mieszkańcy Fajsławic z nazwiskami od A do K, w godz. 15-16 nazwiska na L do Ż, a w godzinach 6-17 mieszkańcy Boniewa i Ignasina. 29 kwietnia: godz. 13.00-14.30 – mieszkańcy Siedlisk I, 14.30-16.00 – Siedliska II, 16-17 – Ksawerówka, Marysin. 30 kwietnia: 13.00-14.30 – Wola Idzikowska, 14.00-15.00 – Zosin, Dziecinin, Kosnowiec, Bielecha, 15-16 – Suchodoły (nazwiska A-K), 16-17 – Suchodoły (nazwiska L-Ż). Odbiór żywności odbywać się będzie tylko w OSP w Suchodołach. (k)