Pomocna dłoń dla przedsiębiorców

Na zaplanowaną na 30 kwietnia nadzwyczajną sesję rady miasta władze Krasnegostawu przygotowały trzy projekty uchwał, tzw. pomocowych, dla lokalnych przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu epidemii koronawirusa COVID-19.

– W związku z zaistniałą pandemią koronawirusa miasto Krasnystaw rozumie i monitoruje sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy i przedsiębiorcy – podkreśla Krzysztof Zieliński z urzędu miasta Krasnystaw. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pracowników urzędu zastosowane zostały środki ograniczające do minimum kontakty międzyludzkie, tak by jednocześnie obsługa interesantów i bieg spraw odbywał się w miarę płynnie.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez lokalnych przedsiębiorców miasto Krasnystaw zaproponuje mechanizmy i formy pomocy – zapowiada. I rzeczywiście. Na 30 kwietnia zaplanowano nadzwyczajną sesję rady miasta, na którą przygotowywane zostały trzy projekty uchwał pomocowych dla grup przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu epidemii COVID-19.

– Pierwsza uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, druga uchwała jest uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Krasnystaw, uwzględnia odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, a trzecia w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 – wylicza Zieliński. Do tematu wrócimy. (kg)