Pomogą niepełnosprawnym i ich opiekunom

Mieszkańcy powiatu krasnostawskiego mogą wziąć udział w projekcie „Kto pyta, nie błądzi”, w ramach którego planowane jest poradnictwo psychologiczne i prawne oraz udzielanie informacji na temat dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Projekt przygotowywany jest przez stowarzyszenie Salvete z Zamościa i skierowany do 40 osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin z, m.in. z powiatu krasnostawskiego. – Projekt realizowany będzie w miejscu zamieszkania uczestnika – zapowiada Elżbieta Dudek ze stowarzyszenia Salvete. – Naszym celem jest wsparcie niepełnosprawnych uczestników zadania oraz członków ich rodzin poprzez poradnictwo psychologiczne i społeczno prawne dodaje. Warsztaty mają się rozpocząć jeszcze w sierpniu 2016 r. i potrwają do końca grudnia 2016 r. Przewidziano po 160 godzin porad psychologicznych i prawnych, podczas których niepełnosprawni i ich opiekunowie dowiedzą się np. jakie są możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, możliwości kształcenia integracyjnego oraz formy pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów i studentów, jakie przysługują uczestnikom projektu uprawnienia do lokalu socjalnego, jaka jest dostępność dla osób z niepełnosprawnością do usług pocztowych i telekomunikacyjnych, jakie są możliwości otrzymania odszkodowań oraz innych roszczeń przez osoby, poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych.

– Beneficjenci dowiedzą się też o tym, jak odliczać od podatki wydatki na cele rehabilitacyjne, jakie są zasady rejestracji w urzędzie pracy, jakie są uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, czy możliwości uzyskania pomocy finansowej na uczestnictwo w szkoleniach oraz w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej – mówi Dudek. Podczas warsztatów jego uczestnicy dowiedzą się też o zasadach uzyskania dotacji na sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowania ich zakupów z PFRON, świadczeniach wspierających rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne, ulgach w przejazdach środkami transportu publicznego itp. Projekt dofinansowany jest przez zarząd województwa lubelskiego. (kg)