Pomogli z nadwykonaniami

Chełmski szpital dostał 1,4 mln zł za tzw. nadwykonania. Pieniądze trafiły do chełmskiej lecznicy m.in. dzięki interwencji posłanki Beaty Mazurek i Jakuba Banaszka w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Lubelskie szpitale dostaną w sumie prawie 100 milionów złotych za tzw. nadwykonania, czyli procedury medyczne wykonane ponad zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt. Nadwykonania od dawna były bolączką chełmskiej lecznicy. Szpital nie chcąc odsyłać pacjentów z kwitkiem musiał przekraczać limity ustalone z NFZ. Jednocześnie nadwykonania były argumentem, choć nie dawały żadnych gwarancji, przy negocjacjach o zwiększenie kontraktu.

Do końca roku na konto chełmskiego szpitala wpłynęło 1,4 mln zł zaległych nadwykonań. To 92 proc. całych zobowiązań NFZ względem chełmskiej lecznicy. Pieniądze wpłynęły do szpitala m.in. dzięki interwencji poseł Beaty Mazurek i Jakuba Banaszka, doradcy ministra zdrowia i pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. rozwoju służby zdrowia u prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Jecyny.
– W 2016 i 2017 r. wspólnie z Poseł Beatą Mazurek rozmawialiśmy z Prezesem Funduszu o realizacji zobowiązań i przedstawiliśmy trudną sytuację chełmskiego szpitala. Po rozmowach NFZ zawarł ze szpitalem sądową ugodę, na mocy której placówka otrzymała pieniądze. Dziś dopełniamy tamtych zobowiązań – na konto szpitala trafiło ponad milion czterysta tysięcy złotych – mówi J. Banaszek. (bf)