Pomogli zwierzakom

Przez dwa miesiące w I LO w Krasnymstawie odbywała się zbiórka karmy na rzecz Krasnostawskiej Grupy „Viva”, która zajmuje się bezdomnymi psami i kotami oraz schroniska zwierząt w Zamościu.
Akcję zorganizowali uczniowie klas II „b” i III „b” pod opieką Magdaleny Sadowskiej. W zamian za podarowanie karmy młodzież dostawała specjalne karty tzw. „niepytki”, które zwalniały z konieczności odpowiedzi ustnej na dowolnej lekcji w przeciągu tygodnia zajęć szkolnych. Uczennice poprzez plakaty oraz rozdawane ulotki, zachęcały także uczniów I LO do adopcji psiaków. Zbiórkę zakończył wyjazd wolontariuszek z III „b” do schroniska w Zamościu i placówki Vivy w Krasnymstawie. (k)