Pomór świń wygrał z pożegnaniem wakacji

Zaplanowana na 2 września w Siennicy Nadolnej (gmina Krasnystaw) impreza plenerowa „Pożegnanie wakacji” została odwołana z powodu stwierdzenia w tej miejscowości afrykańskiego pomoru świń. Zagrożone chorobą jest też kilkanaście miejscowości w powiecie chełmskim oraz gminy Izbica, Kraśniczyn i Łopiennik Górny w powiecie krasnostawskim.

Afrykański pomór świń dotarł do powiatu krasnostawskiego! 22 sierpnia wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i krasnostawskiego i wyznaczył dwa kolejne obszary zapowietrzenia o promieniu 3 km wokół nowych ognisk ASF. Pierwsze z nich odkryto w Siennicy Nadolnej (gmina Krasnystaw), a obszar zapowietrzony obejmuje: część miasta Krasnystaw, położoną na wschód od ul. Okrzei i na północ od ul. Mostowej, następnie ul. Wincentego Witosa oraz miejscowości: Krupe, Krupiec, Siennica Nadolna i Wincentów w gminie wiejskiej Krasnystaw.

– Niestety, w obszarze zapowietrzonym nie można organizować żadnych imprez plenerowych i z tego powodu musimy odwołać zaplanowane na 2 września „Pożegnanie wakacji”, które miało odbyć się na boisku w Siennicy Nadolnej – poinformowała nas w ostatni czwartek Dorota Rybczyńska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Siennicy Nadolnej. Drugi obszar zapowietrzony wojewoda wyznaczył wokół miejscowości Hruszów (gmina Rejowiec).

Obejmuje on miejscowości w powiatach chełmskim i krasnostawskim: w gminie Krasnystaw – Krynica, w gminie Łopiennik Górny – Kolonia Żulin, w gminie Rejowiec – Hruszów, Kobyle, Marynin, Rejowiec, Siedliszczki, Wólka Rejowiecka, Zagrody, a w gminie Rejowiec Fabryczny – Rejowiec Fabryczny. Czarnek podkreśla, że na obszarze zapowietrzonym zakazuje się: wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii, transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie, organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt, wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda wyznaczył też obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w powiatach chełmskim i krasnostawskim o promieniu 7 km obejmujący: w gminie wiejskiej Chełm miejscowości: Ludwinów, Nowe Depułtycze, Stare Depułtycze, Stołpie, Weremowice, Wojniaki, Zagroda, w gminie Izbica – Dworzyska, Wólka Orłowska, część miasta Krasnystaw położoną na zachód od ul. Okrzei i na południe od ul. Mostowej, następnie ul. Wincentego Witosa, w gminie Krasnystaw – Bzite, Czarnoziem, Jaślików, Józefów, Kasjan, Latyczów, Łany, Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Niemienice, Niemienice-Kolonia, Ostrów Krupski, Rońsko, StężycaKolonia, Stężyca Łęczyńska, Stężyca Nadwieprzańska, Tuligłowy, Widniówka, Zakręcie, Zastawie-Kolonia, Zażółkiew, w gminie Kraśniczyn – Łukaszówka, Surhów, Surhów-Kolonia, w gminie Łopiennik Górny – Borowica, Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Wola Żulińska, Żulin, w gminie Rejowiec – Adamów, Adamów Kolonia, Aleksandria Krzywowolska, Aleksandria Niedziałkowska, Bańkowszczyzna, Czechów Kąt, Elżbiecin, Marysin, Niedziałkowice Drugie, Niedziałkowice Pierwsze, Rejowiec Kolonia, Rybie, Stary Majdan, Wereszcze Duże, Wereszcze Małe, Zawadówka, w gminie Rejowiec Fabryczny – Gołąb, Józefin, Kanie, Krasne, Liszno, Toruń, Zalesie Kańskie, Zalesie Krasieńskie, w gminie Siennica Różana – Baraki, Siennica Królewska Duża, Siennica Królewska Mała, Siennica Różana, Stójło, Wola Siennicka. Na szczęście w obszarze zagrożonym można organizować imprezy plenerowe. Gdyby było inaczej nie odbyłyby się zaplanowane na 26 sierpnia dożynki powiatu krasnostawskiego w Siennicy Różanej. Mało tego, gdyby Czarnek wydał rozporządzenie kilka dni wcześniej mogłyby nie odbyć się Chmielaki. (kg)