Pomysł za dychę

Radny Magier chciałby, by na ścieżce dla rowerów przed skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego wymalować napis „ZWOLNIJ”. Miasto uważa, że nie ma to sensu i nie pozwalają na to przepisy

O możliwość umieszczenia oznaczeń ograniczających prędkość na ścieżce rowerowej biegnącej ul. Wyszyńskiego spytał burmistrza radny Marcin Magier. I choć według wyliczeń miasta realizacja jego wniosku kosztowałaby ok. 10 zł, to raczej nie doczeka się on realizacji.


Jak wyjaśnia w interpelacji skierowanej do burmistrza radny Marcin Magier (klub W. Jaksona) ulica Wyszyńskiego jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w mieście, zarówno jeśli chodzi o ruch aut, pieszych jak i rowerzystów. I właśnie z myślą o bezpieczeństwie ich wszystkich, w okolicy przejazdów rowerowych, a zwłaszcza przed ulicą Spółdzielczą, można byłoby umieścić namalować oznaczenia z napisem „Zwolnij”.

– To miejsce cechuje się dosyć dużym natężeniem ruchu, co skutkuje powstawaniem wielu niebezpiecznych sytuacji. Dodatkowo nachylenie terenu zachęca rowerzystów do szybszej jazdy, a częściowo ograniczona widoczność utrudnia bezpieczny przejazd przez ulice przecinające szlaki rowerowe. Proponuje umieszczenie na ścieżce rowerowej widocznych poziomych oznaczeń. Jestem zdania, że poprawiłoby to bezpieczeństwo. Podobne rozwiązania z powodzeniem stosuje się na szlakach rowerowych na terenie całego kraju – przekonuje radny Magier.

Radny zapytał burmistrza, czy istnieje możliwość wykonania takiego oznaczenia i jaki byłby jego koszt.

W odpowiedzi na pismo radnego, burmistrz Waldemar Jakson wyjaśnił, że co prawda koszt wymalowania takiego oznaczenia jest niewielki, bo wynosi 10,30 zł za mkw, ale Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach”, nie dopuszcza takiej formy malowania napisów, a na etapie projektowania ścieżki rowerowej, właśnie w celu zmniejszania prędkości przez rowerzystów, zastosowano „odgięcie ścieżki rowerowej”.

Burmistrz wskazuje, że możliwe jest ustawienie w tym miejscu oznakowania pionowego wprowadzającego ograniczenie prędkości na ścieżce rowerowej, lecz z uwagi na fakt, że kierowców, w tym rowerzystów, można karać za przekroczenie prędkości o 10 km/h, takie rozwiązanie będzie raczej nieskuteczne.  (w)