Ponad 1800 złotych za staż

Nowoczesny sprzęt, możliwość udziału w różnego rodzaju kursach, a nawet płatne staże w krasnostawskich firmach. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego unijną dotacją.


W urzędzie marszałkowskim w Lublinie podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac”. Umowę ratyfikowali: wicestarosta krasnostawski Henryk Czerniej, skarbnik powiatu Janusz Cięciera oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Stanisław Rogalski. – W zaplanowanych działaniach uczestniczyć będą uczniowie technikum w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu – informuje Ewelina Rudy, rzecznik powiatu krasnostawskiego. W ramach projektu zostanie unowocześniona baza dydaktyczna w pracowniach mechanizacyjnych praktycznej nauki zawodu. Pracownia podstaw techniki będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym i technicznym, a pracownia techniki biurowej zostanie zmodernizowana o najnowsze urządzenia techniczne i komputerowe. Ponadto uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje i uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kursach: spawanie w osłonie gazów metodą MAG, kierowca operator wózków jezdniowych, pilarz-drwal oraz kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. – Odbywać się będą także dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych i językowych. Zaplanowano szereg wyjazdów dydaktycznych do zakładów produkcyjnych w branży mechanicznej oraz instytucji ekonomicznych i bankowych. Uczniowie technikum będą odbywać płatne staże zawodowe u pracodawców w branży mechanicznej i ekonomicznej, za co otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1805 zł za miesięczny okres stażu oraz dodatkowo zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, ubranie ochronne i ubezpieczenie – podkreśla Rudy. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w realizacji wymienionych zadań, powinni zgłosić się do koordynatora projektu. (kg)