Ponad milion na dzielnicową kulturę

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy wyniki tegorocznej, czwartej już edycji miejskiego programu Dzielnice Kultury. Projekty wzbogacające ofertę kulturalną w naszym mieście moli składać zarówno mieszkańcy dzielnic, jak i kluby osiedlowe, placówki oświatowe, uczelnie wyższe, lokalne grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe.

Komisje wybrały najlepszych

Wnioski w programie Dzielnice Kultury rozpatruje jury złożone z dyrektorów domów kultury, pracowników miejskiego wydziału kultury, dziennikarzy, artystów oraz przedstawicieli kultury naszego miasta. Trzy niezależne komisje obradowały w DDK „Węglin”, DDK „Bronowice” i Warsztatach Kultury. W tym roku pozytywnie rozpatrzono 93 projekty (5 z nich warunkowo). Z całego miasta spłynęło łącznie 160 różnych pomysłów na dzielnicową kulturę. – Staramy się rozdawać fundusze, które mamy do dyspozycji, w miarę po równo w poszczególnych dzielnicach – mówi Łukasz Drozd, z DDK „Bronowice”. – Niektóre projekty wybierane przez naszą komisję są może mało atrakcyjnie medialnie, ale wiemy, że akurat te są bardzo potrzebne mieszkańcom. Tak było np. w dzielnicy Hajdów-Zadębie, gdzie najlepiej sprawdził się festyn dzielnicowy. Tam mieszka społeczność, która bardzo słabo się zna i potrzebowali pretekstu, żeby się spotkać – dodaje. Również wśród projektów zgłoszonych do DDK „Węglin” coraz więcej jest takich, które odpowiadają na lokalną potrzebę. – Z roku na rok wpływa do nas coraz więcej projektów, a ich poziom rośnie z każdą edycją – mówi Sławomir Księżak, dyrektor DDK „Węglin”. – Dużym powodzeniem rok temu cieszył się np. projekt skierowany do seniorów, którzy uczyli się kaligrafii – dodaje. Na wsparcie kulturalnej inicjatywy w dwudziestu siedmiu dzielnicach miasto przyznało w tym roku kwotę 150 tysięcy złotych. – W tym roku mamy opóźnienie, bo z reguły pieniądze przyznajemy wiosną, ale z uwagi na cięcia budżetowe kwotę tą udało się zatwierdzić dopiero na ostatniej sesji Rady Miasta– mówi Roman Jaborkhel, kierownik referatu ds. rozwoju kultury, projektów kulturalnych i zarządzania informacją w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin. Dodatkowo w ramach Dzielnic Kultury, oprócz projektów pochodzących od mieszkańców, o wsparcie finansowe mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe uczestniczce w otwartych konkursach, i w ramach których uzyskać mogą dotację na swoje działania. Łączna pula środków, o którą mogą się w tym roku ubiegać, to kwota 990 tysięcy złotych. W sumie miasto przeznaczy na kulturowy rozwój dzielnic ponad milion złotych.

Oceniono wnioski – będzie w czym wybierać

Do Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” wpłynęło w tym roku 47 projektów. Dotację na swoje działania uzyskały 33 z nich w takich dzielnicach jak: Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławinek, Sławin, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny, Zemborzyce. Już w te wakacje na mieszkańców czekać będą takie atrakcje jak np.: Letnie Spotkania z Zumbą, Fitness i Nordic Walking na Czubach Południowych dofinansowane kwotą 4800 zł, MAGICZNA KOŚĆ – warsztaty tworzenia własnej gry planszowej na Konstantynowie, dofinansowane za sumę 2350 zł, czy warsztaty taneczne w latynoamerykańskich rytmach w dzielnicy Zemborzyce, które uzyskały dotacje w wysokości 2300. Największe dofinansowanie w tym rejonie przypadło w udziale dwóm projektom z Konstantynowa. Po 5 tysięcy złotych dostaną: „Sentymentalna mapa dzielnicy Konstantynów” i II edycja „Sztuki dzieci”.
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” poddał analizie 62 projekty. Dotację na swoje działania uzyskało 39 projektów z w dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, i Tatary. Wśród atrakcji przygotowanych dla mieszkańców są np. warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży z osiedla bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej 4 w Lublinie, które uzyskały 3500 zł dofinansowania, warsztaty komputerowe dla seniora „Senior on-line” (kwota 1550 zł) czy cykl koncertów piosenki literackiej pt. „Nostalgia, wino i jazz”, które otrzymały 3500 zł dofinansowania.
Warsztaty Kultury wzięły pod lupę 51 projektów. Dotację na swoje uzyskało 16 projektów w dzielnicach: Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Rury, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią. Pięć projektów uzyskało dotację warunkową. Maksymalna kwotę 5 tysięcy złotych dostał projekt z dzielnicy Za Cukrownią pt. „Radość tworzenia łączy pokolenia – edycja V”. Już wkrótce na terenie dzielnic mieszkańcy mogą spodziewać się takich atrakcji, jak m.in.: „Wakacyjne opowieści o Lublinie” w dzielnicy Śródmieście, dofinansowane na 1380 zł czy Z tańcem za pan brat-ciąg dalszy” na Czechowie Północnym (kwotą 4300 zł). Szczegółowe wyniki, nazwy projektów i kwoty, jakie otrzymały, dostępne są na stronach internetowych wszystkich trzech organizacji rozpatrujących wnioski. (EM.K.)