Ponad tysiąc staży w rok

PUP ma już opracowany plan na ten rok. W ramach aktywizacji bezrobotnych ma zamiar m.in. zorganizować prawie 1400 staży i przyznać 110 osobom środki na uruchomienie własnego biznesu.

Łącznie w 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie planuje zorganizować 1397 staży, 290 miejsc prac społecznie użytecznych, 100 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych, 185 w ramach robót publicznych i 85 w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Środki na podjęcie własnej działalności znajdą się dla 110 osób, a młodzi mogą liczyć na bony stażowe, szkoleniowe i na zasiedlenie.
– Dodatkowo PUP w Chełmie dofinansowuje zatrudnienie 85 osób do 30. roku życia w postaci refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody w wysokości 1950 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych – przez 12 miesięcy z gwarancją zatrudnienia na kolejne 12 miesięcy po refundacji – zachęca Jolanta Krop, dyrektor PUP w Chełmie.
Bonusowe środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają zaś zmobilizować pracodawców i ich pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształcenia się. – Zainteresowanych pracodawców zachęcamy do współpracy i składania wniosków na poszczególne formy aktywizacyjne. Przypominamy jednak, że – tak jak w roku ubiegłym – kładziemy nacisk na efektywność zatrudnieniową, minimum trzy miesiące po ukończonej formie wsparcia – dodaje dyrektor Krop.
Obecnie stopa bezrobocia w mieście wynosi nieco ponad 12%, a w powiecie – 15%. Powiat chełmski otrzymał niedawno ponad 22 tysiące złotych na aktywizację zawodową. W ramach tego „pośredniak” planuje zrealizować 2 pozakonkursowe projekty w ramach POWER i RPO (na oba przeznaczy po ponad 5 tys. zł) i sfinansować kolejne formy wsparcia, tj. staże czy szkolenia. (pc)