Popłynęła urzędnicza krew

W ubiegły piątek, 15 lipca, od godz. 8.30 do 15.30 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej odbyła się Wakacyjna Wojewódzka Zbiórka Krwi.
Okres wakacyjny to czas, kiedy zapotrzebowanie na krew wzrasta, dlatego urzędnicy, chcąc dać dobry przykład, sami zgłaszali się do LUW. Tego dnia zarejestrowano 73 potencjalnych dawców krwi, jednak ze względu na stan zdrowia krew oddało tylko 50 osób, co jest – jak podkreśla inicjator akcji – wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, bardzo dobrym wynikiem. – W sumie zebrano 22,5 litra krwi. Zarejestrowano też jednego potencjalnego dawcę szpiku – podkreśla wojewoda. Przemysław Czarnek ma nadzieję, że podobne inicjatywy podejmą również urzędnicy ratusza i Urzędu Marszałkowskiego. Tegoroczna akcja honorowego oddawania krwi miała charakter pilotażowy i była organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie po raz pierwszy po pięcioletniej przerwie. (EM.K.)