Poprawiali błędy w oświadczeniach

Po naszych artykułach o nieprawidłowościach w oświadczeniu majątkowym radnego Mirosława Księżuka siedem innych osób podległych staroście w dość krótkim czasie złożyło korekty w swoich oświadczeniach. Przypadek? Henryk Różyło, dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce, w pierwszej wersji zapomniał podać kwoty bezpośrednich dopłat z ARiMR i pośrednich płatności z PROW.

Ponad miesiąc temu napisaliśmy, że wiceprzewodniczący rady powiatu krasnostawskiego Mirosław Księżuk zataił fakt zasiadania w zarządzie stowarzyszenia „Wspólny Krasnystaw”, które prowadzi działalność gospodarczą. Po naszym artykule nagle pojawiły się wyjaśnienia do innych oświadczeń złożonych przez pracowników podległych staroście. Złożyło je siedem osób: Marek Szkoda – p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Tadeusz Szewczak – geodeta powiatowy, Andrzej Gołąb – dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Katarzyna Poźniak-Gradowska – główny specjalista, Henryk Różyło – dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce, Marek Klus – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie i Janusz Rzepka – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie.

Dwaj ostatni uczynili to po tym, jak starosta krasnostawski, Andrzej Leńczuk w pierwszych dniach października br. dostał z Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie pismo o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych. Oprócz Klusa i Rzepki urzędnicy skarbowi dopatrzyli się błędów również w dokumencie Ewy Kowalik – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Z kolei Poźniak-Gradowska i Różyło korekty złożyli 21 września br., Gołąb – 22 września, Szewczak – 23 września, a Szkoda – 29 września. Czy władze starostwa po otrzymaniu wiadomości o nieprawidłowościach z oświadczeniami radnego Mirosława Księżuka nakazały pracownikom pilne poprawienie oświadczeń, tego nie wiadomo, ale termin złożenia korekt na to może wskazywać. Wszystkie wyjaśnienia pojawiły się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie we wtorek 25 października.

Na szczególną uwagę zasługuje oświadczenie majątkowe Henryka Różyło, który w złożonych wyjaśnieniach napisał, że w pierwszej wersji omyłkowo nie ujął otrzymanej w 2021 roku bezpośredniej dopłaty z ARiMR w wysokości 10 292 zł i pośrednich płatności z PROW w kwocie 48 000 zł. Zgodnie z instrukcją wypełniania oświadczenia majątkowego, dochody z tego tytułu należy obowiązkowo wpisać do dokumentu. Dyrektor ZDP, Marek Klus z kolei wykazał gospodarstwo rolne o pow. 10,70 ha, o pow. 2 ha więcej, niż w 2020 roku. Zgodnie z danymi, jakie posiada Urząd Skarbowy w Krasnymstawie dyrektor we wrześniu 2021 r. kupił grunty orne o pow. 2,98 ha. Z kolei Janusz Rzepka nie wpisał do oświadczenia dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego marki KIA Venga, za który dostał 14 000 zł. (s)