Poprawka z błędem?

Powołanie komisji rewizyjnej w radzie powiatu chełmskiego ponownie budzi wątpliwości niektórych radnych. Według samorządowców rada znowu przeprowadziła całą procedurę niezgodnie ze statutem. Ale inaczej uważa przewodniczący rady.

Wymiana niewygodnych członków komisji rewizyjnej na swoich ludzi coś nie idzie po myśli koalicji rządzącej powiatem. Na poprzedniej sesji przewodniczący rady, zgodnie z naszymi przewidywaniami, musiał powtarzać całą procedurę. Ale chociaż do wymiany komisji koalicji PSL i PiS nie brakuje głosów, to zdaniem samorządowców, brakuje przygotowania. Bo nie wszystkie błędy wytykane przy pierwszym głosowaniu zostały wyeliminowane przy drugim podejściu.

– Jedyna rzecz, którą naprawiono, to przyjęcie uchwały o rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego rady Andrzeja Zająca, który wszedł do nowej komisji. Ale samo powołanie nowej komisji jest już wątpliwe, bo nie zostało formalnie poprzedzone uchwałą o odwołaniu starej komisji – mówią. Ich zdaniem nawet powierzenie funkcji przewodniczącego komisji radnemu Zającowi można kwestionować, bo najpierw powinien zostać formalnie członkiem komisji a dopiero potem, po głosowaniu, jej szefem.

Zdaniem samorządowców „stara” komisja rewizyjna, która była powoływana uchwałą, powinna być również odwołana uchwałą rady powiatu. – Powstał jakiś dziwny twór prawny – mówią – Zamiast odwołać starą komisję i powołać nową, radni przyjęli uchwałę o powołaniu nowej komisji, przy okazji zmieniając poprzednią uchwałę o powołaniu starej – mówią nam samorządowcy.

Statut powiatu chełmskiego mówi też, że projekty uchwał składane przez grupę radnych powinny być zaopiniowane przez zarząd powiatu. – Czy było tak w tym przypadku? – pytają. – Ponadto w uzasadnieniu wniosku o zmianę komisji były tylko argumenty dotyczące jej przewodniczącego – Jarosława Wójcickiego, któremu zarzucano przekroczenie uprawnień i niekompetencję, oraz radnego Stefana Sakowskiego, którego chciano odwołać w związku z odejściem z PiS. Nie ma słowa o pozostałych członkach komisji, więc jakie były podstawy, żeby ich odwoływać?

Te niuanse nie miałyby wpływu na wynik głosowania, bo za powołaniem nowej komisji głosowało aż 13 radnych. Ale o ustosunkowanie się do uwag poprosiliśmy przewodniczącego rady, Jarosława Walczuka. Jego zdaniem wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

– W opinii mojej oraz prawników tryb podejmowania uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej, który miał miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 2022r. był przeprowadzony prawidłowo. Na sesji Rady Powiatu Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, jednocześnie radny Rady Powiatu Chełmskiego, zgłosił na przewodniczącego komisji rewizyjnej radnego Andrzeja Zająca, który wyraził zgodę na kandydowanie i Rada Powiatu większością głosów wybrała go na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Natomiast komisja rewizyjna wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza spośród członków komisji (zgodnie ze Statutem Powiatu Chełmskiego) – tłumaczy J. Walczuk. Dodaje także, że wniosek radnych był opiniowany przez Zarząd Powiatu Chełmskiego.

Co do odwołania „starej” komisji przewodniczący wyjaśnia, że: „Grupa radnych wnioskowała o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej, dołączony do wniosku projekt uchwały zakładał zmianę składu komisji rewizyjnej oraz jej przewodniczącego. Natomiast skład nowej komisji rewizyjnej ustaliła Rada Powiatu poprzez zgłaszanie kandydatów – wszyscy radni zgłoszeni do komisji którzy wyrazili zgodę zostali wybrani. Zgodnie ze Statutem Powiatu Chełmskiego w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni w liczbie od 4 do 6 radnych. Wszystkie kluby zgłosiły swoich kandydatów z wyjątkiem Klubu Radnych BAS 18 i G9, z którego zgłaszani przez Radę radni nie wyrazili zgody na pracę w komisji rewizyjnej”. Wątpliwości zostały rozwiane? (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here