Pora na filtry

Gmina Kamień szykuje się do montażu filtrów na ujęciu wody w Wolawcach. Przedsięwzięcie jest ważne, bo dzięki niemu obniżona ma być zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia.

O tym, że woda z jednej z dwóch studni ujęcia w Wolawcach (gmina Kamień) ma podwyższoną zawartość azotanu, informowaliśmy już w „Nowym Tygodniu”. Dopuszczalna norma nie może zostać przekroczona, bo wtedy ujęcie wody może zostać zamknięte. Źródłem zanieczyszczeń mogą być odchody zwierzęce i ludzkie albo nawozy azotowe.

W tegorocznym budżecie gminy Kamień zabezpieczono 50 tys. zł na zakup i montaż filtrów na ujęciu, które rozwiązać mają problem. W marcu br. gmina Kamień wystosowała zapytania ofertowe. Firmy zgłosiły się, ale rozbieżność cen była tak duża, że wzbudziło to wątpliwości urzędników.

Postępowanie unieważniono, a urzędnicy uzasadnili to „nieścisłością w opisie przedmiotu zamówienia”. Po konsultacji z pracownikami chełmskiego MPGK-u uznali, że nie było pewności co do skuteczności rozwiązań proponowanych w najtańszej ofercie. Postępowanie ogłoszono ponownie. Wpłynęło sześć ofert, a najtańsza opiewa na 34 tys. zł. Rozstrzygnięcie lada dzień. (t)