Poseł chodzi za przejściem

Posłanka Beata Mazurek od kilku lat lobbuje na rzecz utworzenia przejścia granicznego w powiecie włodawskim. Dzięki jej staraniom pod koniec lutego Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, wydał decyzję, na mocy której zainteresowane strony rozpoczęły prace nad uzgodnieniem tej inwestycji.

Z inicjatywy włodawianina – Adama Peruty – na 25 marca zaplanowana została konferencja we Włodawie, dotycząca możliwości utworzenia przejścia granicznego, które byłoby szansą na rozwój regionu. Włodawianin swoim pomysłem zaraził wielu samorządowców, a także kilku parlamentarzystów z okręgu nr 7. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek w sprawie budowy mostu na Bugu interweniowała już kilka razy. Jej pierwsze zapytanie do MSWiA dotarło już w 2012 r. Dotyczyło ono planowanego od kilkunastu lat przejścia granicznego w Zbereżu (gm. Wola Uhruska). Wówczas odpowiedź ministerstwa była taka, że według umowy polsko-ukraińskiej kolejne przejście powinno powstać na terytorium Ukrainy, jednak przepisy UE uniemożliwiają rozpoczęcie inwestycji, ponieważ nasz wschodni sąsiad nie spełnia wymogów Komisji Europejskiej.

Jednak chełmska posłanka nie złożyła broni. Kolejną interpelację napisała we wrześniu ubiegłego roku. Pytała w niej ponownie o możliwość podjęcia działań w celu utworzenia przejścia drogowego Zbereże – Adamczuki. Swoje zapytanie wystosowała na prośbę samorządowców powiatu włodawskiego i gminy Wola Uhruska, którzy uważają, że dzięki tej inwestycji rozwinęłaby się turystyka i handel przygraniczny, co realnie wpłynęłoby na poprawę jakości życia mieszkańców. Zawarła w niej również propozycję, by z uwagi na trudną sytuację gospodarczą na Ukrainie, koszty powstania przejścia pokryła strona polska. MSWiA odpowiedziało, że są prowadzone prace dotyczące nowej umowy między Polską, a Ukrainą i dopiero po ich zakończeniu projekt będzie mógł ruszyć. Ministerstwo nie podaje jednak terminu ich zakończenia. Kolejną przeszkodą, według MSWiA, jest brak dróg dojazdowych oraz mostu granicznego na rzece Bug i dopiero po rozbudowie infrastruktury przejść granicznych w Polsce i na Ukrainie będzie możliwe podjęcie jakichkolwiek działań w tym kierunku.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak kolejne zapytanie w sprawie przejść od poseł Mazurek otrzymał w lutym b.r. B. Mazurek tym razem pyta, czy taka inwestycja jest w ogóle planowana, a jeśli tak, to gdzie dokładnie miałby powstać most. Szef resortu odpowiedział, że budową mostów zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa a utworzenie nowych przejść granicznych zależy od naszych wschodnich sąsiadów. Wskazał, że do tej pory Białoruś negatywnie odnosiła się do pomysłu, ale w ostatnim czasie władze tego kraju wystosowały zapytanie do dyrektora Poleskiego Parku Narodowego o możliwość utworzenia przejścia granicznego Włodawa – Tomaszówka. A to, według ministra, może być przejawem zmiany stanowiska przez rząd Białorusi. W odpowiedzi M. Błaszczak wspomniał też o Transgranicznym Rezerwacie Biosfery „Polesie Zachodnie” i zaznaczył, że rozbudowa infrastruktury drogowej i mostowej nie może naruszać równowagi tego terenu. Wyraził też pełne poparcie dla inicjatywy utworzenia przejścia granicznego we Włodawie. Jednak nie określił, kiedy przejście graniczne będzie mogło powstać. Zapewnił, że prace nad uzgodnieniem projektu z władzami Białorusi i Ukrainy już się rozpoczęły i potrwają nie krócej niż 2 lata. Poinformował także, iż wydał już stosowne polecenia, by rozpocząć pracę nad uzgadnianiem kwestii dotyczących tej inwestycji. (sr)