Posiłki z Lublina

Departament Inwestycji i Rozwoju ma nową szefową – Iwonę Gnyp, dotychczas zatrudnioną na kierowniczym stanowisku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Od 1 maja br. pełni ona obowiązki dyrektora departamentu, a po rozstrzygnięciu trwającego konkursu, przejmie stanowisko wicedyrektora.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek nie miał wyjścia i musiał poszukać osób z wiedzą i doświadczeniem do kierowania Departamentem Inwestycji i Rozwoju. W połowie marca br. ze stanowiska dyrektora DIR zrezygnowała Ewa Budzyńska-Sawa. Z pracy nie odeszła, została w urzędzie i kieruje Wydziałem Inwestycji i Dróg. Jej zastępca Katarzyna Fik z końcem kwietnia br. pożegnała się z magistratem.

1 maja br. do chełmskiego ratusza trafiła Iwona Gnyp, która została zatrudniona na stanowisku wicedyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Do czasu rozstrzygnięcia trwającego konkursu na dyrektora, do którego przystąpiła jedna osoba, będzie pełniła obowiązki szefowej departamentu.

Iwona Gnyp, zresztą to nazwisko przewijało się w trakcie procedury konkursowej, do magistratu została przeniesiona na mocy porozumienia między samorządami. Do tej pory pracowała jako kierownik Oddziału Programowania RPO w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Jak podkreśla Biuro Prasowe Prezydenta Chełma, nowo przyjęta urzędniczka ma 20-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Była zatrudniona na różnych szczeblach m.in. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz we wspominanym już Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

– W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się m.in. przygotowywaniem dokumentów z zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczyła w opracowywaniu dokumentów oraz projektów strategicznych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Posiada również wiedzę na temat realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tj. kubaturowych, drogowych i kolejowych – twierdzi miejskie biuro prasowe. (s)