Poskarżył się na GOPS

Mieszkaniec gminy Gorzków przekonuje, że tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odmówił mu pomocy żywnościowej. Kierownik Ośrodka: – To nieprawda.

Sprawa dotyczy wydawania produktów żywnościowych pochodzących z Banku Żywności. Jak informuje Tadeusz z gminy Gorzków, z pomocy może skorzystać każdy, kogo dochód w przypadku osoby samotnej nie przekracza 1268 zł lub w rodzinie 1028 zł. – Kwota jest wysoka, większość osób starszych z gminy Gorzków posiada emerytury z KRUS w kwotach do 1000 zł, więc bez problemu mogliby korzystać z produktów takich jak kasze, ryż, makarony, mąka, cukier czy konserwy mięsne i rybne – przekonuje mężczyzna. Problem w tym, że, według mieszkańca Gorzkowa, tutejszy GOPS nie podjął się trudu wydawania żywności na miejscu, tylko wydaje skierowania i każe starszym, chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom jeździć do Lublina i stać w długich kolejkach. „Żywność w Lublinie wydawana jest partiami, czasem zdarza się tak, że wydany zostaje 1 lub 2 produkty, a koszt dojazdu jest wysoki, czasem może przewyższyć koszt otrzymanych produktów. Z naszych ustaleń wynika, że ośrodki pomocy z sąsiednich gmin Krasnystaw, Fajsławice czy Izbica same wydawały żywność, tam zarówno kierownicy jak i pracownicy ośrodka osobiście wydawali żywność” – czytamy na facebookowej stronie Wspólnego Gorzkowa. Mieszkaniec gminy poskarżył się też na Agnieszkę Bociąg, kierownik GOPS. „(…) nie zajmuje się pomocą drugiemu człowiekowi, nie zależy jej na tym aby mieszkańcy skorzystali z pomocy, jedynie bryluje na sesjach rady gminy i uśmiecha się ładnie do zdjęć” – czytamy w skardze pana Tadeusza.
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc kierowana jest do tych osób, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiednich produktów żywnościowych. Zadaniem Ośrodka jest wydawanie skierowań dla osób spełniających określone kryteria dochodowe. W ramach wyżej wymienionego Programu GOPS Gorzków współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem – napisała do nas kierownik Bociąg, gdy poprosiliśmy ją o komentarz. Współpraca GOPS z PCK podzielona jest na etapy. Pierwszym było wydawanie skierowań przez GOPS do Lublina i Zamościa. – Zgodnie z ustaleniami z PCK po wdrożeniu się Ośrodka do Programu i większej ilości osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej, kolejnym etapem będzie wydawanie paczek żywnościowych na terenie gminy. Aby taką żywność wydawać należy spełnić określone warunki np. lokalowe i odpowiedni sprzęt do rozładunku żywności z samochodu. GOPS podjął starania w celu spełnienia tych wymagań. Jednocześnie widzi konieczność wydawania żywności na terenie gminy. Należy zauważyć, iż pomimo rozpowszechniania informacji na Sesjach Rady Gminy, Sesjach Sołtysów, stronie internetowej gminy, gminnej gazetce, ogłoszeń w Kościele Parafialnym w Gorzkowie o takiej formie pomocy zainteresowanie mieszkańców gminy jest ciągle małe – pisze kierownik. Bociąg dodaje też, że w tym roku została nawiązana współpraca z inną organizacją tj. Bankiem Żywności poprzez Stowarzyszenie Opieki Ojca Pio BONUM. – Nawiązanie tej współpracy dla naszej gminy jest dodatkową korzyścią polegającą na objęciu jeszcze większej liczby osób pomocą żywnościową – mówi.
Bociąg odniosła się też do personalnej skargi skierowanej w jej osobę. – Mój udział w sesjach wynika z faktu otrzymania zaproszenia przez przewodniczącego rady gminy. Chciałabym w tym miejscu zachęcić i zaprosić mieszkańców naszej gminy do zgłaszania się do Ośrodka w celu skorzystania z takiej formy pomocy – podsumowuje kierownik GOPS w Gorzkowie. (kg)