Poszli z arcybiskupem do ubogich

28 kapłanów z archidiecezji lubelskiej uczestniczyło w dniach 18-23 września w rekolekcjach w Rzymie. Swoim doświadczeniem z codziennej pracy z ubogimi podzielił się z nimi prowadzący rekolekcje jałmużnik papieski, ks. abp Konrad Krajewski.

Nie tylko przybliżył on uczestnikom Chrystusa obecnego w Słowie Bożym, ale także starał się ukazać na nowo Jego oblicze w ubogich i bezdomnych. Kapłani wraz z arcybiskupem Krajewskim byli między innymi na rzymskim dworcu, by praktycznie nieść pomoc potrzebującym i rozdać im chleb. W programie rekolekcji był też wspólny obiad z ubogimi. Kapłani uczestniczyli w konferencjach, adoracji, wspólnym sprawowaniu eucharystii i modlitwie Liturgii Godzin. Zetknęli się z żywą tradycją kulturową i historią Wiecznego Miasta. W planie rekolekcji było także poznanie funkcjonowania niektórych watykańskich dykasterii i spotkania z odpowiedzialnymi za nie kardynałami. Do Rzymu przybył także metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik, który wraz z uczestnikami rekolekcji sprawował mszę św. 20 września przy grobie św. Piotra, a w czwartek rano, 21 września, przewodniczył cotygodniowej eucharystii w języku polskim przy grobie św. Jana Pawła II, którą sprawowali polscy kapłani. Po mszy św. w podziemiach bazyliki św. Piotra kapłani wzięli udział w środowej audiencji na placu św. Piotra. Przy tej okazji doszło do rozmowy z Ojcem Świętym. Papież pobłogosławił kapłanów uczestniczących w rekolekcjach. Podczas rozmowy abp Budzik nawiązał do zbliżającego się jubileuszu stulecia KUL. W rozmowie dla Radia Watykańskiego metropolita lubelski przypomniał, że św. Jan Paweł II przez 24 lata dojeżdżał do Lublina do swoich studentów na KUL. Rekolekcje w Rzymie dały możliwość modlitwy przy grobie wielkiego Polaka, budowania kapłańskiej wspólnoty przez modlitwę, spędzania czasu razem i wzajemnego dzielenia się Słowem Bożym.Elżbieta Kasprzycka