Potrzeba ludzi z zapałem

Forum Kultury Przestrzeni

Miasto przymierza się do powołania Komitetu ds. Rewitalizacji. O jego zadaniach dyskutowano w miniony wtorek, 9 maja, na kolejnym Forum Kultury Przestrzeni.
– Ustawa o rewitalizacji zakłada wybór do tego gremium ludzi, którzy chcą i potrafią pociągnąć projekty dalej. Zapisy są miękkie, sprowadzają się do wyboru liderów. Dlatego powinniśmy wzmocnić pozycję Biura Partycypacji, z którym komitet będzie współpracował – przekonywał doktor Jan Kamiński, przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni.
– Należy zawrzeć w regulaminie, by posiedzenia komitetu były jawne i otwarte – dodał Krzysztof Kowalik (Porozumienie Rowerowe i Fundacja Wolności). – Bez tej podstawy wszelkie dyskusje ograniczą się do wewnętrznych rozmów urzędników i specjalistów.
Zdaniem ekspertów z FKP komitet powinien składać się z 15 członków i obradować raz na kwartał.
Jednym z ważnych zagadnień, które staną przed Komitetem ds. Rewitalizacji, będzie problem lokali mieszkalnych. Społecznicy z Lubelskiej Akcji Lokatorskiej chcą mocniej go zaakcentować, gdyż Gminny Program Rewitalizacji dotyczy rejonów zaniedbanych, gdzie nierzadko lokatorzy żyją z rosnącym długiem, nie mając szans na wyjście ze sporów z właścicielami, a dotychczasowe praktyki w tej materii nie są oceniane pozytywnie.
– Na konkrety związane z samą działalnością zespołu jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie – stwierdził, przysłuchujący się dyskusji Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. Konsultacje trwają do końca miesiąca. Temat podejmie również lubelska Rada Działalności Pożytku Publicznego (26 maja). Uwagi należy wysyłać elektronicznie na adres konsultacje@lublin.eu. BACH