Potrzeba na wkład własny, więc działki pod młotek

fot. archiwum

Prezydent Chełma zwołał sesję w trybie nadzwyczajnym, aby po akceptacji radnych wprowadzić zmiany budżetowe umożliwiające kilka dużych inwestycji. Chełmscy urzędnicy planują sprzedaż szeregu miejskich nieruchomości, w tym byłej siedziby Zarządu Dróg Miejskich, a otrzymane pieniądze przeznaczyć na wkład własny na docieplenie 4 szkół.

Jedna ze zmian budżetowych, o przyjęcie której wnioskowali do radnych chełmscy urzędnicy, dotyczyła zwiększenia wydatków o 7 817 468,63 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

– Chodzi o zapewnienie wkładu własnego w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów oświatowych – wyjaśniała na sesji Marzena Guzowska, skarbnik miasta Chełma. – Chodzi o cztery szkoły: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 7 i SP nr 8. Dofinansowanie, o które ubiega się miasto, wynosi 14,2 miliona złotych, a łączny koszt inwestycji to 22,1 miliona złotych.

Radny Marek Sikora zwrócił uwagę, że pierwotnie planowano docieplenie nie czterech, a sześciu placówek oświatowych. Przypomnijmy, że w ramach dużego projektu planowano termomodernizację IV LO, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8 i ZS-P nr 3, a także rewitalizację młyna Michalenki. Oferty przetargowe przekraczały jednak możliwości finansowe miasta i w efekcie konieczna jest zmiana zakresu promesy dotacji otrzymanej na to przedsięwzięcie.

– Cieszymy się, że to zadanie jest wprowadzane, ale kiedyś była mowa o dociepleniu sześciu placówek, a skarbnik wymieniła tylko cztery. Jaki jest powód tego ograniczenia? – pytał radny Sikora. – Co zdecydowało o wyborze tych czterech szkół?

Skarbnik Guzowska oznajmiła, że o dotacje na docieplenie pozostałych szkół miasto będzie aplikować w późniejszym terminie.

Z tym tematem związane też było pytanie radnej Agaty Fisz. Zwróciła ona uwagę, że jedna ze zmian budżetowych dotyczy zwiększenia dochodów o 8 650 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ulicach: Zawadówka (chodzi o „koński targ”), Józefa Chełmońskiego, Wisławy Szymborskiej, Wojsławickiej, Staszica i Staszica-Obłońska. Radna chciała wiedzieć, co ta za nieruchomości, co się tam obecnie znajduje, czy jest zainteresowanie nimi potencjalnych kupców i skąd w ogóle plan ich sprzedaży.

Radna stwierdziła, że uzyskanie w tym roku prawie 9 mln zł ze sprzedaży tych parceli będzie bardzo trudne, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą. Skarbnik Guzowska odpowiedziała, że nieruchomości przy ul. Zawadówka, Wojsławickiej, Staszica i Staszica-Obłońska są działkami niezabudowanymi i przeznaczone będą pod usługi. Z kolei zabudowana działka przy ul. Chełmońskiego i niezabudowana przy ul. Wisławy Szymborskiej przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

– Miasto ma zamiar te nieruchomości w tym roku sprzedać – stwierdziła skarbnik Guzowska. – Jeśli dojdzie do sprzedaży, to środki z tego tytułu będą przeznaczone na wkład własny do termomodernizacji szkół, a jeśli nie, to kwota na ten udział własny będzie zamieniona na emisję obligacji. Ale jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że uda nam się te nieruchomości sprzedać.

Renata Ciepłowicz, sekretarz miasta Chełm, uściśliła, że w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Zawadówka nie było większego zainteresowania, ale teraz jest ogłoszony kolejny i choć nie wpłynęło jeszcze żadne wadium, to jest jedno zapytanie od potencjalnego nabywcy. Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Malinowskiego sekretarz Ciepłowicz potwierdziła, że wystawiana na sprzedaż nieruchomość przy ul. Chełmońskiego to była siedziba Zarządu Dróg Miejskich.

– Są tam dwa kompleksy przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, a w jednym z nich mieściła się baza zarządu dróg miejskich – stwierdziła sekretarz Ciepłowicz. – Od poniedziałku będzie podany wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Ten przetarg planujemy pod koniec maja lub na początku czerwca.

Radny Malinowski ubolewał, że nieruchomości przy Chełmońskiego idą pod młotek, a nie będą zagospodarowane na cele społeczne. Przypomniał, że kiedyś był pomysł utworzenia w budynku po ZDM mieszkań socjalnych.

Więcej pieniędzy na drogi

Uchwały w sprawie zmian budżetowych i w wieloletniej prognozie finansowej podjęto większością głosów. Zakładały one jeszcze przeznaczenie brakujących 500 tys. zł na budynek wyjścia z podziemi kredowych przy ul. Przejściowej w ramach trwającej rewitalizacji placu Łuczkowskiego. Przyjęte przez radnych zmiany obejmowały też zwiększenie puli pieniędzy na przebudowę ul. Wiercieńskiego i ul. Bazylany, a także ulic: Piaskowej, Marii Curie-Skłodowskiej i Wojciecha Kossaka. Te zadania drogowe są dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a o szczegóły dotyczące inwestycji przy ulicach Wiercieńskiego i Bazylany dopytywał, tradycyjnie, radny Maciej Baranowski.

– Zwiększenie środków na to zadanie wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie z wojewodą lubelskim – stwierdził Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm. – W projekcie, dokumentacji, pozwoleniu na budowę mamy uwzględnioną infrastrukturę towarzyszącą, a więc oświetlenie, kanalizację deszczową. Równolegle prowadzimy rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w celu wspólnego ogłoszenia przetargu tak, aby zrobić tam kanalizację sanitarną i wodociągową, które są zaprojektowane od kilku lat. (mo)